Тестування: Російська імперія наприкінці XIX - на початку ХХ ст.

Яка подія стала приводом до першої російської революції?

 повстання на броненосці ''Потьомкін''

 кривава неділя

 Маніфест царя 17 жовтня

 

Другим за чисельністю народом російської імперії були

 татари

 українці

 грузини

 

Хто був російським царем на початку ХХ ст.?

 Микола І

 Олександр ІІІ

 Микола ІІ

 

У якій війні Росія зазнала поразки на початку ХХ ст.?

 з Німеччиною

 з Туреччиною

 з Японією

 з Австрією

 

Автором аграрних реформ після революції 1905-1907 рр. був

 С. Вітте

 П. Столипін

 В. Ленін

 

Кульмінацією революції 1905-1907 рр. стало

 ''кривава неділя''

 збройне повстання у Москві

 Маніфест царя 17 жовтня

 

Перша державна дума в Росії була скликана в

 1905 р.

 1906 р.

 1907 р.

 

Чи існували в Росії монополістичні об'єднання на початку ХХ ст.?

 так

 ні

 

Яка територія Російської імперії користувалася правом самоврядування?

 Закавказзя

 Сибір

 Фінляндія

 Україна

 

Чи здійснила Росія якісь територіальні придбання на початку ХХ ст.?

 так

 ні

 

Чи зазнала Росія територіальних утрат на початку ХХ ст.?

 так

 ні

 

Найбільші поклади нафти у Російській імперії були

 в Україні

 в Сибіру

 на Кавказі

 в Прибалтиці

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus