Тестування: Російська держава наприкінці XVII – XVIII ст.

Хто з указаних правителів Росії царював першим?

 Катерина ІІ

 Єлизавета І

 Петро І

 

З якою державою довелося вести боротьбу Петру І за вихід Росії до Балтійського моря?

 Польщею

 Швецією

 Османською імперією

 

Росію було проголошено імперією в:

 1700 р.

 1721 р.

 1725 р.

 

Катерина ІІ боролась за вихід Росії до узбережжя:

 Балтійського моря

 Чорного моря

 Тихого океану

 

На які континенти поширювалися володіння Російської імперії наприкінці XVIII ст.?

 Європа

 Азія

 Африка

 Північна Америка

 Південна Америка

 

Епоха "двірцевих переворотів" у Росії почалася:

 після смерті Петра І

 після смерті Єлизавети І

 з воцаріння Катерини ІІ

 

В якій європейській війні брала участь Росія за часів царювання Єлизавети І?

 Тридцятилітній

 Північній

 Семилітній

 

Скільки поділів Речі Посполитої відбулося у XVIII ст.?

 2

 3

 4

 

Селянська війна під проводом О. Пугачова тривала упродовж:

 1756-1763 рр.

 1768-1774 рр.

 1773-1775 рр.

 

Коли було ліквідовано Запорозьку Січ?

 1710 р.

 1734 р.

 1775 р.

 

Столицю Російської імперії Санкт-Петербурґ було засновано в:

 1700 р.

 1703 р.

 1721 р.

 

Яку назву отримав період правління Катерини ІІ?

 "Золотий вік"

 "Срібний вік"

 Епоха "двірцевих переворотів"

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus