Тестування: Польща в XVI – XVIII ст.

Яке місто було столицею Польського королівства до 1596 р.?

 Краків

 Варшава

 Гнєзно

 Люблін

 

Де і коли було укладено унію про створення Речі Посполитої?

 Краків

 Варшава

 Берестя

 Люблін

 1569 р.

 1583 р.

 1596 р.

 1618 р.

 

Українські землі Речі Посполитої входили до складу:

 Польського королівства

 Великого князівства Литовського

 

Зі смертю якого короля у Польщі припинила існування королівська династія Ягеллонів?

 Сигізмунда І

 Сигізмунда ІІ

 Стефана Баторія

 Сигізмунда ІІІ

 

За правління якого польського короля завершилася Лівонська війна?

 Сигізмунда І

 Сигізмунда ІІ

 Стефана Баторія

 Сигізмунда ІІІ

 

Вкажіть першого польського короля обраного голосуванням палат сейму:

 Сигізмунд І

 Генріх Валуа

 Стефан Баторій

 Сигізмунд ІІІ

 

Територія Лівонського ордену відійшла до Речі Посполитої за:

 Ям-Запольською угодою

 Деулинською угодою

 Мітавським миром

 Поляновським миром

 

За якою угодою від Московської держави до Речі Посполитої відійшла Чернігово-Сіверщина?

 Ям-Запольською

 Деулинською

 Андрусівською

 "Вічним миром"

 

Коли відбувалася польсько-шведська війна другої половини XVII ст.?

 1648-1657 рр.

 1654-1655 рр.

 1655-1660 рр.

 1680-1686 рр.

 

Які українські землі було окуповано Османською імперією в останній чверті XVII ст.?

 Галичина

 Запорожжя

 Волинь

 Поділля

 

У складі якої держави опинилися внаслідок "Вічного миру" Лівобережна Україна і Запорожжя?

 Московська держава

 Річ Посполита

 Османська імперія

 Кримське ханство

 

Коли відбулася битва під Хотином в якій брали участь українські козаки, очолювані П. Конашевичем-Сагайдачним?

 1616 р.

 1621 р.

 1648 р.

 1651 р.

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus