Тестування: Боротьба народів Європи та Азії проти чужоземних загарбників

Коли курултай надав Темучжину титул Чингісхан?

 1199 р.

 1206 р.

 1223 р.

 

Де князь Олександр Невський розбив німецьких рицарів-хрестоносців 5 квітня 1242 р.?

 біля р. Нева

 під стінами Пскова

 на кризі Чудського озера

 

Як європейці називали арабів, що мешкали на Піренейському півострові?

 турки

 маври

 бедуїни

 

Землі Новгородської землі намагались захопити

 Орден тамплієрів

 Орден мечоносців

 Тевтонський орден

 Мальтійський орден

 

Реконкіста тривала

 8 століть

 10 століть

 12 століть.

 

Поразка в якій битві примусила Візантію остаточно відмовитись від східних територій?

 при Міріокефалі

 при Акрі

 при Анкарі

 

Яка з трьох імперій не вписується логічний ряд?

 Трапезундська

 Нікейська

 Латинська

 

Румський султанат заснували в Малій Азії

 турки-османи

 турки-сельджуки

 араби.

 

Яку найбільшою країну підкорили монголи?

 Китай

 Персія

 Русь

 

Батий заснував державу

 Золота Орда

 Хорезм

 Кримське ханство.

 

Коли хрестоносці захопили Константинополь?

 1096 р.

 1192 р.

 1204 р.

 

Засновником останньої династії візантійських василевсів був

 Мануїл І Комнін

 Михаїл VІІІ Палеолог

 Іоанн ІІІ Ласкаріс.

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus