Тестування: Давня історія українських земель

Які археологічні знахідки були зроблені у с. Королеве (Закарпаття)?

 Знаряддя "людини прямоходячої"

 Залишки неандертальця

 Рештки поселення австралопітеків

 

Біля якого поселення знайдене поховання неандертальців?

 Трипілля

 Добраничівка

 Киїк-Коба

 

Коли, за припущеннями археологів, могли з'явитися перші люди на території України?

 Близько 2 млн років тому

 Близько 1,7 млн років тому

 Близько 1,5 млн років тому

 Близько 1 млн років тому

 Близько 500 тис. років тому

 

Коли з'явилися перші землероби й скотарі на території України?

 Близько 10 тис. років тому

 Близько 7 тис. років тому

 Близько 5 тис. років тому

 Близько 30 тис. років тому

 

Як назвали вчені представників давньої землеробської культури на території України епохи неоліту?

 Скіфи

 Кіммерійці

 Трипільці

 

Як називалися найбільші сарматські племена?

 Язиги

 Роксолани

 Аорси

 Скіри

 Сіраки

 Бастарни

 

Які назви мають скіфські кургани, що знайдені на території України?

 Чортомлик

 Маріупольський

 Милоград

 Огуз

 

В якому році до н. е. перський цар Дарій І вирушив завойовувати землі прадавньої України і чий опір він так тоді і не здолав?

 521

 514

 510

 Сармати

 Кіммерійці

 Скіфи

 

Як називалася держава, що існувала на українських теренах у VII - IV ст. до н. е.?

 Персія

 Велика Скіфія

 Ассирія

 Фінікія

 

Яка давня та сучасна назви столиці Боспорського царства?

 Херсонес

 Ольвія

 Пантікапей

 Севастополь

 Миколаїв

 Керч

 

Які племена в різні часи заселяли терени сучасної України?

 Кельти

 Слов'яни

 Кіммерійці

 Скіфи

 Сармати

 

Які слов'янські племена проживали на території України?

 Готи

 Анти

 Склавини

 Гуни

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus