Тестування: Розвиток культури

Домінуючою мистецькою течією в СРСР був

 реалізм

 критичний реалізм

 соціалістичний реалізм

 

У якій групі країн сфера культури у 20-30-ті роки була під повним контролем держави?

 Німеччині, Італії, СРСР

 Англії, Франції, США

 Польщі, Угорщині, Румунії

 

Створена В.Гроппіусом у Німеччині школа Баухаус визначала нові тенденції розвитку

 літератури

 живопису

 архітектури

 

С.Далі був засновником

 реалізму

 сюрреалізму

 соціалістичного реалізму

 критичного реалізму

 

Центром виробництва кінофільмів у США у 30-ті роки став

 Чикаґо

 Нью-Йорк

 Голлівуд

 

Найбільш політизованою олімпіадою у 20-30-ті роки стала Олімпіада в

 Парижі

 Берліні

 Лос-Анджелесі

 

Кітч – це

 масова продукція, розрахована на зовнішній ефект

 різновид масової культури

 новий вид естрадного жанру

 

Який новий засіб масової інформації став широко застосовуватися у 20-30-ті роки?

 Газети

 Журнали

 Радіо

 Кіно

 

Для масової культури країн із тоталітарними режимами характерний

 пропагандизм

 підконтрольність

 демократизм, розкутість

 

Яку основну роль відігравала масова культура в тоталітарних державах?

 Розважальну

 Ідеологічну

 Виховну

 

Мистецтво, яке зводилось до певного співвідношення ліній і фігур, отримало назву

 абстракціонізм

 декаденство

 сюрреалізм

 

У якій країні у 20-30-ті роки відбулася “культурна революція”?

 Німеччина

 Італія

 СРСР

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus