Тестування: Розвиток української культури у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Скільки університетів діяло на українських землях на початку ХХ ст.?

 3

 4

 5

 6

 

Хто є основоположником української класичної музики?

 С. Гулак-Артемовський

 М. Лисенко

 М. Вербицький

 М. Аркас

 

Коли на західноукраїнських землях було запроваджено обов’язкову початкову освіту?

 1861 р.

 1869 р.

 1875 р.

 1888 р.

 

Який з зазначених університетів на українських землях був заснований у другій половині ХІХ ст.?

 Харківський

 Київський

 Львівський

 Чернівецький

 

У якому році було створено Наукове товариство ім. Т.Шевченка (НТШ), що відігравало роль Академії Наук України?

 1873 р.

 1882 р.

 1892 р.

 1895 р.

 

У який період відбувся розквіт українського театрального мистецтва?

 1870-ті рр.

 1880-ті рр.

 1890-ті рр.

 на початку ХХ ст.

 

Хто написав опери „Наталка-Полтавка”, „Тарас Бульба”, „Енеїда”, „Коза-дереза”?

 І.Гулак-Артемовський

 М.Лисенко

 М.Леонтович

 М.Вербицький

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus