Тестування: Демографічний стан українських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Який соціальний прошарок був чисельно переважаючим на українських землях наприкінці ХІХ ст.?

 Промисловці і підприємці

 Промислові робітники

 Селяни

 Духовенство

 

Яке висловлювання є правильним?

 Міста на українських землях у складі Російської імперії були за своїм національним складом переважно неукраїнськими

 Для єврейського населення Російської імперії була визначена смуга осілості, яка включала всю Україну

 На початку ХХ ст. у Наддніпрянщині розгортається масове залізничне будівництво

 Масова трудова еміграція з західноукраїнських земель почалася внаслідок скасування кріпацтва на цих землях

 

Яке місто, на українських землях на кінець ХІХ ст., було найнаселенішим?

 Київ

 Одеса

 Харків

 Катеринослав

 

Які народи складали найбільші національні меншини на українських землях?

 росіяни і поляки

 росіяни і євреї

 поляки і євреї

 євреї і німці

 

Для якого народу в Російській імперії була визначена „межа осілості”?

 Росіян

 Українців

 Євреїв

 Поляків

 

Яке судження правильне? У Російській імперії: 1) всі народи мали рівні права; 2) національний склад населення на українських землях був строкатим.

 обидва варіанти правильні

 тільки 1 варіант правильний

 тільки 2 варіант правильний

 обидва варіанти неправильні

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus