Тестування: Розселення та еміграція українців у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці ХІХ ст.?

 Аграрним перенаселенням українських земель

 Прагненням російського і австрійського урядів позбутися українського населення

 Нерозвиненістю міського життя на українських землях

 Одвічним прагненням до нових пригод і відкриттів

 

Яку назву отримали землі, освоєні українцями на Далекому Сході?

 Зелений клин

 Сірий клин

 Саскачеван

 Кубань

 

До якої з названих країн українські поселенці прибули першими?

 Канада

 США

 Бразилія

 Аргентина

 

У якій з названих країн українська громада на початок ХХ ст. була найчисельнішою?

 Канада

 США

 Бразилія

 Аргентина

 

З яких регіонів України переважала трудова еміграція на Захід?

 Галичина, Закарпаття, Буковина, Волинь

 Поділля, Київщина

 Степові райони

 Донбас, Слобожанщина, Придніпров’я

 

Який рік вважається початком української трудової еміграція?

 1850 р.

 1860 р.

 1870 р.

 1880 р.

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus