Тестування: Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині

Які українські землі у другій половині ХІХ ст. провідник громадівського руху В.Антонович назвав „Українським П`ємонтом”?

 Слобожанщину

 Наддніпрянщину

 Східну Галичину

 Закарпаття

 

Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою на кінець ХІХ – на початок ХХ ст.?

 Москвофільська

 Старорусинська

 Радикальна

 Народовська

 

Яка з зазначених подій було зумовлена діяльністю народників на українських землях?

 „Київська козаччина”

 „У Таврію за волею”

 „Чигиринська змова”

 „Рутенська акція”

 

У якому році було створено першу українську партію в Наддніпрянській Україні?

 1890 р.

 1892 р.

 1900 р.

 1905 р.

 

Які з зазначених організацій провідною вважали культурно-просвітницьку діяльність?

 „Сокіл”, „Січ”, „Пласт”

 „Руська бесіда”, „Просвіта”

 „Маслосоюз”, „Сільський господар”

 „Дністер”, „Крайовий земельний банк”

 

Яка з течій національно-визвольного руху на західноукраїнських землях сформувалася раніше?

 Народовська

 Москвофільська

 Радикальна

 Русинська

 

Як називалася політична організація москвофілів (русофілів) у 1870-1880-х рр.?

 Руська рада

 Народна рада

 Галицько-руська матиця

 Руська бесіда

 

Попередниками якого руху були „хлопомани”?

 Народників

 Народовців

 Громадівців

 Москвофілів

 

У які роки велася активна діяльність з українознавчих досліджень Південно-західного відділення російського географічного товариства?

 1863-1873 рр.

 1861-1862 рр.

 1873-1876 рр.

 1878-1879 рр.

 

В якому році було видано указ царя, в якому проголошувалося „...не допускати ввозу в межі імперії ... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музичних нот...”?

 1861 р.

 1863 р.

 1876 р.

 1882 р.

 

У якому місті у 1900 р. було засновано Революційну українську партію (РУП)?

 Харкові

 Києві

 Одесі

 Львові

 

Навколо якої організації гуртувався український національний рух у Надніпрянській Україні у першій половині 70-х ХІХ ст.?

 Кирило-Мефодіївське товариство (братство)

 Південно-Західне відділення російського географічного товариства

 Загальна українська безпартійна організація

 Гурток „хлопоманів”

 

Які українські землі були охоплені польським національно-визвольним повстанням 1863 р.?

 Східної Галичини

 Правобережжя

 Півдня

 Лівобережжя

 

Який український політичний журнал видавався М.Драгомановим у Женеві у 1878-1882 рр.?

 „Земля і воля”

 „Зоря Галицька”

 „Основа”

 „Громада”

 

Хто був засновником Русько-української радикальної партії (РУРП) на західноукраїнських землях?

 І.Франко і М.Павлик

 М.Ганкевич, С.Вітик, Ю.Бачинський

 Є.Левицький, В.Охримович

 В.Антонович, М.Грушевський

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus