Тестування: Господарство українських земель у першій половині ХІХ ст.

Який регіон України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. інтенсивно освоювався українцями і переселенцями інших національностей?

 Карпати і Прикарпаття

 Правобережжя

 Лівобережжя

 Південь

 

Яка форма торгівельних перевезень домінувала в Україні на початку ХІХ ст.?

 Чумацтво

 Річковий транспорт

 Морський транспорт

 Залізничний транспорт

 

Яке місто на українських землях мало статус порто-франко?

 Херсон

 Миколаїв

 Одеса

 Севастополь

 

Яке визначення розкриває зміст поняття „промисловий переворот (революція)”?

 Відносини, що складаються між товаровиробниками і покупцями з приводу купівлі-продажу, органічний зв'язок між виробництвом і споживанням

 Процес переходу від ремісничого до мануфактурного виробництва

 Форма виробництва, за якої продукція виробляється для продажу

 Процес у розвиткові продуктивних сил суспільства, під час якого відбувається перехід від мануфактурного до машинного виробництва

 

Коли у Наддніпрянській Україні почалася промислова революція?

 у 20-ті рр. ХІХ ст.

 у 30-ті рр. ХІХ ст.

 у 40-ті рр. ХІХ ст.

 у 50-ті рр. ХІХ ст.

 

Що було основою господарського розвитку українських земель у першій половині ХІХ ст.?

 Землеробство

 Торгівля

 Ремесло

 Промисловість

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus