Тестування: Українські землі в системі міжнародних відносин

Скільки російсько-турецьких воєн відбулося у першій третині ХІХ ст.?

 1

 2

 3

 4

 

Які українські землі стали ареною збройної боротьби під час вторгнення наполеонівської армії до Росії у 1812 р.?

 Поділля

 Київщина

 Волинь

 Галичина

 

Чи правильне судження? Під час вторгнення армії французького імператора Наполеона в Росії: 1) українські землі охопило антиросійське повстання, яке полегшило наступ французів; 2) населення українських земель залишилося лояльним до Російської імперії і прийняло активну участь у розгромі армії Наполеона.

 обидва варіанти правильні

 тільки 1 варіант правильний

 тільки 2 варіант правильний

 обидва варіанти неправильні

 

У якому році козаки Задунайської Січі на чолі з отаманом Йосипом Гладким перейшли на бік росіян?

 1806 р.

 1812 р.

 1825 р.

 1828 р.

 

Яка подія зумовила ліквідацію Задунайської Січі турецьким султаном?

 поразка у війні з Росією у 1806-1812 рр.

 вимога французького імператора Наполеона І до турецького султана

 перехід частини козаків Задунайської Січі на чолі з отаманом Йосипом Гладким на бік росіян

 створення Усть-Дунайського війська з частини козаків Задунайської Січі, що перейшли на бік росіян

 

У якому році на українських землях за наказом імператора Олександра І було створено військові поселення?

 після російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

 після російсько-французької війни 1812-1814 рр.

 після повстання декабристів 1825 р.

 після російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

 

Внаслідок якої війни до складу Російської імперії увійшла Бессарабія?

 Російсько-турецька війна 1806-1812 рр.

 Російсько-французька війна 1812-1814 рр.

 Російсько-турецька війна 1828-1829 рр.

 Кримська війна 1853-1856 рр.

 

Хто був ініціатором створення воєнних поселень на українських землях?

 Олександр І

 О. Аракчеєв

 Микола І

 М. Кутузов

 

Де відбулась вирішальна битва російсько-турецької війни 1806-1812 рр.?

 Під Рущуком

 Під Бородіно

 Під Ізмаїлом

 На р.Римник

 

Чи правильне судження? Українські козацькі полки під час російсько-французької війни: 1) брали участь у закордонному поході російської армії і навіть вступили у Париж; 2) відіграли важливу роль у взятті фортеці Замостя.

 обидва варіанти правильні

 тільки 1 варіант правильний

 тільки 2 варіант правильний

 обидва варіанти неправильні

 

Які українські землі увійшли до складу Російської імперії в результаті російсько-турецької війни 1806-1812 рр.?

 Бессарабія

 Південна Бессарабія і Хотинщина

 Північна Буковина

 Буковина і Покуття

 

За яким договором до Росії відходило гирло Дунаю і східне узбережжя Чорного моря?

 Адріанопольським

 Ясським

 Бухарестським

 Кучук-Кайнаджирським

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus