Тестування: Українські землі у складі Австрійської та Російської імперій на початку ХІХ ст. Адміністративно-територіальний поділ у 50-х роках ХІХ ст.

Який регіон України на початок ХІХ ст. був найбільш населеним?

 Галичина

 Правобережжя

 Лівобережжя

 Слобожанщина

 

Центром якої губернії на початку ХІХ ст. був Житомир?

 Подільської

 Волинської

 Київської

 

Яку назву отримав історико-географічний район, що був заселений Чорноморським козацьким військом?

 Запоріжжя

 Новоросія

 Кубань

 Таврія

 

Скільки губерній існувало на українських землях у складі Російської імперії на середину ХІХ ст.?

 5

 6

 7

 9

 

Які українські землі входили до „Королівства Галіції і Лодомерії” у складі Австрійської імперії на початок ХІХ ст.?

 Східна Галичина

 Східна Галичина, Північна Буковина

 Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття

 Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття, Волинь

 

Які губернії були утворені на території колишньої Гетьманщини у 1802 р.?

 Чернігівська і Полтавська;

 Малоросійська і Київська

 Слобідсько-Українська і Малоросійська

 Новоросійська і Малоросійська

 

Який соціальний стан був домінуючим на українських землях на середину ХІХ ст.?

 духовенство

 поміщики, промисловці і підприємці

 робітники

 селянство

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus