Тестування: Українські землі наприкінці ХVІІІ ст.

Запорозькі землі після ліквідації Нової Січі було включено до складу...

 Азовської і Новоросійської губерній

 Новоросійської губернії

 Астраханської губернії

 Катеринославського намісництва

 

У якому році була заснована Одеса?

 1768 р.

 1774 р.

 1793 р.

 1795 р.

 

У якому році відбувся перший поділ Речі Посполитої?

 1770 р.

 1772 р.

 1776 р.

 1778 р.

 

За яким поділом Речі Посполитої, що мав місце у ХVІІІ ст., Російська імперія отримала Західну Волинь, Західну Білорусь, Литву?

 Першим

 Другим

 Третім

 Четвертим

 

Які держави брали участь у поділах Речі Посполитої останньої чверті ХVІІІ ст.?

 Пруссія

 Російська імперія

 Швеція

 Монархія австрійських Габсбургів

 Османська імперія

 

Коли відбулося польське визвольне повстання, очолюване Тодеушем Костюшко?

 1783 р.

 1791 р.

 1793 р.

 1794 р.

 

Право володіти яким регіоном українських земель закріпила за Австрією Константинопольська конвенція 1775 р.?

 Холмщина

 Закарпаття

 Буковина

 Галичина

 

У якому році на Лівобережній Україні були ліквідовані козацькі полки і перетворені на регулярні частини російської армії?

 1768 р.

 1775 р.

 1781 р.

 1783 р.

 

Яке судження є правильним? У результаті поділів Речі Посполитої більшість українських земель: 1) опинилася у складі Російської імперії; 2) отримали губерніальний адміністративно-територіальний устрій.

 Обидва варіанти правильні

 Тільки 1 варіант правильний

 Тільки 2 варіант правильний

 Обидва варіанти неправильні

 

У результаті яких подій до складу Російської імперії увійшли причорноморські землі між Дністром і Південним Бугом?

 Другого поділу Речі Посполитої

 Третього поділу Речі Посполитої

 Російсько-турецької війни 1768-1774 рр.

 Російсько-турецької війни 1787-1791 рр.

 

Війська яких держав брали участь у придушенні польського повстання на чолі з Т. Костюшко?

 Російської імперії

 Османської імперії

 Монархії австрійських Габсбургів

 Пруссії

 

У якому році було ліквідовано Кримське ханство?

 1775 р.

 1783 р.

 1791 р.

 1795 р.

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus