Тестування: Розвиток культури України в другій половині XVII - в першій половині XVIII ст.

В яких містах Гетьманщини й Слобожанщини в першій половині XVII ст. діяли колегіуми?

 Чернігові, Харкові, Переяславі

 Львові, Одесі, Києві

 

В яких містах Лівобережної України існували найбільші друкарні?

 Києві та Чернігові

 Львові та Луцьку

 

Який вищий навчальний заклад в Україні був головним осередком науки й мистецтва протягом другої половини XVII - першої половини XVIII ст.?

 Острозька академія

 Києво-Могилянська академія

 

Яке місто називають музичною столицею України часів гетьманування Кирила Розумовського?

 Батурин

 Глухів

 

Які з архітектурних споруд було споруджено або перебудовано гетьманом Іваном Мазепою в стилі українського козацького бароко?

 Церква Всіх Святих над Економічною брамою Києво-Печерської лаври, Софійський та Михайлівський Золотоверхий собори в Києві, Успенський собор та Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври

 Преображенський собор у Великих Сорочинцях, Георгіївський собор Видубицького монастиря в Києві

 

Які з пам'яток є архітектурними спорудами в стилі українського козацького бароко?

 Покровський собор у Харкові, Преображенський собору Великих Сорочинцях, будинок Я. Лизогуба (полкової канцелярії) в Чернігові

 Каплиця Кампіанів при Латинському костьолі у Львові, будинок Корнякта у Львові

 

Хто з митців є найвидатнішими тогочасними художниками-графіками, майстрами українського бароко?

 Олександр Тарасевич, Леонтій Тарасевич, Іван Щирський

 Лазар Баранович, Феофан Прокопович, Михайло Миклашевський

 

Які митці є найвідомішими іконописцями українського бароко?

 Климентій Зиновіїв та Іван Величковський

 Іван Руткович та Йов Кондзелевич

 

Які з творів написані в жанрі історичної прози?

 "Синопсис", "Хроніка з літописців стародавніх"

 "Зегар з полузегарком", "Ключ розуміння", Четьї-Мінеї

 

Хто з митців є найвідомішими козацькими літописцями?

 Григорій Граб'янка та Самійло Величко

 Лазар Баранович та Данило Туптало

 

Хто з митців є визначними церковними діячами, письменниками?

 Михайло Миклашевський, Іван Величковський, Іван Руткович

 Стефан Яворський, Лазар Баранович, Данило Туптало

 

Хто такий Феофан Прокопович?

 Видатний український гравер і маляр

 Український учений-енциклопедист, громадський та церковний діяч

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus