Тестування: Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

Яка з подій відбулася раніше?

 Утворення й початок діяльності в Гетьманщині Малоросійської колегії

 Остаточна ліквідація гетьманства

 

Про яку історичну постать ідеться? Обраний гетьманом з наказу Петра І. Під час його гетьманування московський уряд запровадив у Гетьманщині Малоросійську колегію

 Про Івана Скоропадського

 Про Данила Апостола

 

З якою метою царський уряд створив Малоросійську колегію?

 Для управління Гетьманщиною

 Для допомоги гетьманові у військових та судових справах

 

Хто був обраний гетьманом після відновлення гетьманства, скасованого Петром І?

 Павло Полуботок

 Данило Апостол

 

Кому з гетьманів царським урядом були надані «Рішительні пункти»?

 Данилові Апостолу

 Пилипові Орлику

 

Як називалась установа, що управляла Гетьманщиною протягом 1734-1750 рр.?

 Правління гетьманського уряду

 Генеральна військова канцелярія

 

Яке місто було столицею Гетьманщини за І. Скоропадського й Д. Апостола?

 Батурин

 Глухів

 Чигирин

 

Коли й де Кирила Розумовського було обрано на гетьмана?

 1750 р. в Глухові

 1744 р. в Києві

 

Як називалась адміністративно-територіальна одиниця, що охоплювала територію Слобідської України й була заснована 1765 р.?

 Слобідсько-Українська губернія

 Малоросійське генерал-губернаторство

 

Який орган управління Лівобережною Україною та Запорожжям створив царський уряд у 1764 р.?

 Малоросійську колегію на чолі з графом Петром Рум'янцевим

 Правління гетьманського уряду на чолі з князем Олексієм Шаховським

 

Де було розташовано Нову Січ?

 На берегах річки Підпільної, що впадала в Дніпро поряд із Чортомликом

 У верхній течії річки Кам'янки, правої притоки Дніпра

 

Які територіально-адміністративні одиниці було утворено на території Гетьманщини після скасування полково-сотенного устрою?

 Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва

 Київську, Волинську й Подільську губернії

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus