Тестування: Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII - на початку XVIII ст.

Коли й де народився Іван Мазепа?

 1627 р. в Чигирині

 1639 р. на Київщині

 

Яке місто було гетьманською резиденцією за Мазепи?

 Батурин

 Глухів

 Чигирин

 

У якому році розпочалося гетьманування I. Мазепи?

 1672 p.

 1687 p.

 

Яку назву отримали договірні статті І. Мазепи з царським урядом?

 Глухiвських

 Коломацьких

 Конотопських

 

Чим Коломацькі статті відрізнялися від Глухівських?

 Згідно з Коломацькими статтями в Гетьманщині посилилася влада царату, ще більшого обмеження зазнали права гетьмана й гетьманського уряду

 На відміну від Глухівських Коломацькі статті передбачали встановлення між Україною та Московією взаємовигідних та рівноправних відносин

 

Якою була мета внутрішньої політики Івана Мазепи?

 Сприяла повному поглиненню Гетьманської України Росією

 Була спрямована на створення держави західноєвропейського зразка зі збереженням традиційного козацького устрою

 

До яких заходів удався Іван Мазепа в культурно-освітній галузі?

 Сприяв будівництву та відбудові архітектурних споруд, розвиткові національної освіти та книгодрукування

 Забороняв книгодрукування українською мовою, переслідував українських письменників, учених; підпорядкував культурне життя настановам і приписам царських чиновників

 

Чому польський уряд дозволив відновити на Правобережжі козацтво?

 Щоб убезпечити себе від набігів турецько-татарських орд, які через спустошення Правобережжя вільно просувалися вглиб польських територій

 Аби згодом відродити козацьку державу на Правобережжі

 

Хто був сподвижником Семена Палія на Правобережжі?

 Самійло Іванович (Самусь), Андрій Абазин, Захарій Іскра

 Михайло Миклашевський, Іван Скоропадський, Яків Лизогуб

 

Які полки було створено внаслідок відновлення козацтва на Правобережжі?

 Богуславський, Корсунський, Брацлавський, Фастівський (Білоцерківський)

 Сумський, Охтирський, Iзюмський, Острогозький

 

Що спричинило національно-визвольне повстання на Правобережжі 1702-1704 рр.?

 Дії польського уряду, який, залагодивши справи з Туреччиною, більше не потребував допомоги козаків, а тому ухвалив рішення ліквідувати правобережне козацтво

 Дії московського уряду, який, прагнучи підкорити землі Правобережжя, наказав лівобережному гетьманові зайняти правобережні полки

 

Чим закінчилося повстання 1702-1704 рр.?

 Поразкою повстанців, переходом Правобережжя під владу І. Мазепи

 Об'єднанням Правобережних полків з Лівобережною Гетьманщиною під владою С. Палія

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus