Тестування: Господарське життя й політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст.

На який період випало масове заселення Слобідської України?

 На початок XVII ст.

 На середину-другу половину XVII ст.

 

Які сучасні території охоплювала Слобідська Україна?

 Харківську, Сумську, північ Донецької та Луганської областей України, а також південні частини Воронезької, Курської та більшу частину Бєлгородської областей теперішньої Російської Федерації

 Чернігівську, Житомирську, Волинську, Рівненську області України, а також південні частини Воронезької та більшу частину Бєлгородської областей теперішньої Російської Федерації

 

Скільки полків налічувала Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. ?

 5 полків

 10 полків

 16 полків

 

Скільки полків налічувала козацька Слобожанщина?

 5 полків

 10 полків

 16 полків

 

Які полки існували на Слобідській Україні?

 Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Iзюмський

 Стаpодубський, Чернігівський, Лубенський, Прилуцький та Полтавський

 

Які особливості мало становище полковників в Слобідській Україні?

 Полковників обирала генеральна старшина терміном на 1 рік

 Полковників обирали довічно. Нерідко траплялось успадкування посади полковника

 

Кому підпорядковувалися слобідські полковники?

 Кожний окремо безпосередньо бєлгородському воєводі

 Гетьманові Слобідської України

 

Що таке Генеральна військова канцелярія?

 Вища адміністративна установа Гетьманщини. Тут складалися гетьманські універсали, провадилося дипломатичне листування, переписувалися й копіювалися документи, розглядалися судові та цивільні справи козаків, селян, міщан

 Це рада, до складу якої входили гетьман і генеральна старшина - обозний, писар, двоє суддів, підскарбій, двоє осавулів, бунчужний, а також 10 полковників. Вона встановлювала розміри податків, оренди, виносила ухвали з питань оборони

 

Який стан Гетьманщини та Слобожанщини було звільнено від податків, бо його головним обов'язком вважалася вiйськова служба?

 Козаки

 Духівництво

 Міщани

 

Як тоді називали козаків, що мешкали в містах, містечках, селах, хуторах Гетьманщини й Слобідської України?

 Низові козаки

 Городові козаки

 

З якими державами жваво торгувала Слобідська Україна?

 З Московською державою, Молдавiєю, Туpеччиною, Кpимом

 З Польщею, Англією, Францією

 

Яку продукцію завозили в Україну її торговельні партнери?

 Продукцію зернового хліборобства, бджільництва, винокуріння, млинарства, дігтярства

 Сукно, оксамит, шовки, фарфор, косметику, прикраси, зброю, медикаменти, а також папір, каву, прянощі, вина, волоські горіхи

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus