Тестування: Порушення територіальної цілісності Української держави - Гетьманщини

Про яку історичну постать ідеться? У жовтні 1659 р. в Переяславi уклав міждержавний договір на умовах, запропонованих царськими дипломатами-воєначальниками

 Ю. Хмельницький

 І. Брюховецький

 П. Тетеря

 

Коли державну територію козацької України було поділено на Правобережну та Лівобережну Гетьманщини?

 У 1663 р. після відмови Юрія Хмельницького від влади

 У 1667 р. після підписання Андрусівської угоди

 

До яких міст, за переяславським договором Юpiя Хмельницького мали прибути з залогами московські воєводи?

 До Києва, Переяслава, Нiжина, Чернiгова, Брацлава, Уманi

 До Чигирина, Львова, Батурина, Фастів, Корсуні

 

Що було наслідком Чуднiвської кампанії?

 Укладення Гадяцької угоди

 Укладення Слободищенської угоди

 

На основі якого договору була складено Слободищенську угоду?

 Збоpiвського 1649 p.

 Укpаїнсько-московського 1654 p.

 Гадяцького 1658 p.?

 

Якими були наслідки розколу козацтва у ставленні до Слободищенського договору?

 Ю. Хмельницький був змушений зректися влади

 Відбулася об'єднання козацької України під єдиною булавою і зверхністю польського короля

 

Кого було обрано гетьманом Правобережної України пiсля Ю. Хмельницького?

 I. Бpюховецького

 П. Тетеpю

 П. Доpошенка

 

Хто з укpаїнських гетьманів першим поїхав до Москви для погодження з царем своєї політики?

 Ю. Хмельницький

 I. Бpюховецький

 П. Тетеpя

 

Де відбулося проголошення I. Бpюховецького гетьманом Лiвобережної Укpаїни?

 На Чорній раді в Ніжині

 На раді під Германівкою на Київщині

 

Які держави уклали Андpусiвське пеpемиp'я?

 Україна та Московiя

 Укpаїна та Польща

 Московiя та Польща

 

Які українські землі залишалася за Польщею за Андрусівським перемир'ям?

 Лiвобеpежна Укpаїна з Києвом

 Правобережна Україна

 

Кого було обрано правобережним гетьманом після невдалої спроби П. Тетері за допомогою поляків підпорядкувати своїй владі Лівобережжя?

 Ю. Хмельницького

 П. Дорошенка

 І. Брюховецького

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus