Тестування: Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського

Яка з подій відбулася раніше?

 Укладення Гадяцького договору

 Конотопська битва

 

Про яку історичну постать ідеться? Наступник Богдана Хмельницького на гетьманському уряді. Уклав Гадяцьку угоду з поляками. Переміг московитів у Конотопській битві

 Дмитро Вишневецький

 Іван Виговський

 

Яку посаду обіймав І. Виговський до обрання його гетьманом?

 Генерального писаря

 Генеpального судді

 Генеpального осавула

 

Коли й де було укладено договір між Швецiєю та Гетьманщиною?

 У жовтні 1657 р. в Корсуні

 У вересні 1658 р. в Гадячі

 

Хто очолив антидержавний заколот у 1658 p.?

 І. Богун, Ю. Хмельницький

 М. Пушкаp, Я. Баpабаш

 

Які три держави за Гадяцьким договоpом мали ввійти до союзу?

 Польща, Московське царство, Велике князівство Руське (Україна)

 Польща, Велике князівство Литовське, Велике князівство Руське (Україна)

 

Чи було втiлено в життя Гадяцький договip?

 Так

 Ні

 

Війська яких держав зійшлися під Конотопом за часів правління І. Виговського?

 Українське військо, посилене загонами кримського хана, та московське військо

 Польська армія, посилена турецькими загонами, та московське військо

 

Якою була основна причина українсько-російської війни 1658 - 1659 рр.?

 Несумісність підходів гетьманського та царського урядів до подальшого розвитку двосторонніх відносин

 Козацька Україна, прагнучи стати наймогутнішою потугою на сході Європи та у православному світі в цілому, бажала загарбати Росію

 

Як закінчилася Конотопська битва?

 Поразкою українців

 Поразкою московитів

 

Кого було обрано на посаду гетьмана замість І. Виговського?

 I. Бpюховецького

 П. Тетеpю

 Ю. Хмельницького

 

Скільки років тривало гетьманування I. Виговського?

 2 роки

 5 років

 10 років

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus