Тестування: Українсько-московський договір 1654 р. Продовження національно-визвольної війни

Чиїм основним здобутком називають відродження Української держави?

 Богдана Хмельницького

 Максима Кривоноса

 

Яка з подій відбулася раніше?

 Спільний похід вiйськ московського царя та українських козаків проти Речі Посполитої

 Пiдписання мiж Московією та Рiччю Посполитою перемир'я у Вiльні

 

З якими державами гетьманський уряд встановив дипломатичні стосунки протягом 1648-1657 років?

 З Кримським ханством, Московією, Молдавією, Валахією, Трансильванією, Венецією, Швецією

 З Австрією, Ватиканом, Іспанією, Францією, Голландією, Бранденбургом

 

У якому місті відбулися переговори між Військом Запорозьким та великим посольством Московії напередодні укладення українсько-московського договору?

 Переяславі

 Зборові

 Москві

 

Коли і де відбулося укладення договірних статей між Військом Запорозьким та Московiєю?

 У Пеpеяславi в сiчнi 1654 p.

 У Москвi в беpезнi 1654 p.

 

Які міждержавні стосунки передбачали умови українсько-московського договору?

 Незалежність України не обмежувалася, козацьку Україну й Московію було передбачено об'єднати в своєрідну конфедерацію

 Козацька Україна втрачала незалежність вона мала увійти до складу Московського царства

 

Чим було зумовлено зміну зовнішньополітичної орієнтації Б. Хмельницького за останніх років гетьманування?

 Воєнними діями вiйська трансильванського князя Дєрдя II Ракоцi та українських полків на чолi з А. Ждановичем проти Речі Посполитої

 Підписанням Віленського московсько-польського перемир'я, а відтак порушенням московським урядом договору 1654 р.

 

На яких умовах було укладено Віленське польсько-московське перемир'я?

 Воєнні дії між Річчю Посполитою й Москвою припинялися, цар мав обиратися на польський трон

 Українська адміністрація та суд лишалися самостійними й не підпорядковувалися Москвi, гетьмана й старшину козаки мали обирати на раді

 

З якими державами Богдан Хмельницький пожвавив дипломатичні заходи для укладення союзного договору в останні роки гетьманування?

 З Московією та Англією

 Із Тpансильванiєю та Швецiєю

 

Хто з названих діячів активно допомагав Б. Хмельницькому в останні його роки?

 Мартин Небаба, Данило Нечай, Максим Кривоніс, Михайло Кричевський

 Іван Золотаренко, Іван Богун, Антін Жданович, Іван Виговський

 

Що таке протекторат?

 Форма залежності, за якою одна держава перебирає здійснення зовнішніх вiдносин іншої держави, захист її території

 Припинення опору збройних сил або частини їх на умовах, запропонованих переможцем чи погоджених внаслідок переговорів

 

Скільки років тривало гетьманування Б. Хмельницького?

 5 років

 10 років

 15 років

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus