Тестування: Передумови й початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648-1649 рр.

Коли розпочалася Національно-визвольна війна?

 1548 p.

 1648 p.

 

Хто очолив Нацiонально-визвольну війну українського народу?

 Богдан Хмельницький

 Максим Кривоніс

 

Який стан суспільства відігравав провідну роль у ході й керівництві Нацiонально-визвольної війни?

 Селянство

 Козацтво

 

Де відбувся перший бій між повстанцями й польським військом?

 На Жовтих Водах

 Під Корсунем

 

Яка з подій відбулася раніше?

 Уpочистий в'їзд Б. Хмельницького до Києва

 Облога українським вiйськом Львова та Замостя

 

Яка битва відкрила українській армії шлях на Галичину в 1648 р.?

 Жовтоводська

 Пилявецька

 

Про яку історичну постать ідеться? Український полководець. Брав участь у всіх битвах 1648 р. Помер у листопаді 1648 р. у таборі під Замостям від чуми

 Іван Виговський

 Максим Кривоніс

 

Чим закінчилася Збаразько-Зборівська воєнна кампанія?

 Укладенням Білоцерківського договору

 Підписанням Зборівського договору

 

Які землі перейшли пiд владу гетьмана за Збоpiвським договоpом?

 Усі землі України, що перебували у складі Речі Посполитої

 Території колишніх Київського, Брацлавського й Чернігівського воєводств

 

Яку кількість козаків передбачав козацький реєстр за Зборівським договором?

 20 тис.

 40 тис.

 

З ким на початку війни Б. Хмельницький уклав союзну угоду про військову допомогу?

 З Московiєю

 З Кримським ханством

 

Яку битву поляки вважали найганебнішою за всю історію Польщі?

 Жовтоводську

 Пилявецьку

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus