Тестування: Церковне життя в першій половині XVII ст.

Коли було відновлено православну ієрархію, ліквідовану внаслідок Берестейської унії?

 1596 р.

 1620 р.

 

Які два єпископи залишилися вірними православ'ю після Берестейської унії?

 Єпископ володимирський Іпатій Потій та луцький - Кирило Терлецький

 Єпископ львівський Гедеон Балабан та перемишльський - Михайло Копистенський

 

Коли розгорнув свою діяльність митрополит Петро Могила?

 В 20-30 рр. XVII ст.

 В 30-40 рр. XVII ст.

 

Яка з подій відбулася раніше?

 Обрання Київським православним митрополитом Йова Борецького

 Прийняття польським сеймом «Статей для заспокоєння руського народу»

 

Хто за час свого перебування на митрополичому престолі здійснив важливі заходи для впорядкування й оновлення церковного життя?

 Гедеон Балабан

 Петро Могила

 

Кого з митрополитів називали козацьким?

 Петра Могилу

 Йова Борецького

 

Хто став греко-католицьким митрополитом після смерті митрополита Михайла Рогози?

 Йов Борецький

 Іпатій Потій

 

Що таке проповідь?

 Промова релігійного змісту, яку виголошують під час богослужіння

 Нижча церковна адміністративна одиниця, фактично територія, на якій живуть члени громади вірних одного храму

 

Які з братств, окрім Львівського, мали статус ставропігійних?

 Київське та Чернігівське

 Луцьке та Київське

 

Яка подія пов'язана з діяльністю митрополита Петра Могили?

 Створення 1632 р. Києво-Братської колегії

 Реформа чернецтва, яке було об'єднане в один орден - Василіанський

 

Визнання православної церкви законною протягом 1632-1633 рр. та відновлення православного єпископату стало можливим унаслідок

 втручання католицького духівництва та польського короля

 рішучих домагань козацтва та православної шляхти вже після смерті короля Сигізмунда III, запеклого ворога православ'я

 

Берестейська церковна унія

 сприяла нормалізації відносин католицької та православної церков на українських землях

 спричинила посилення впливу католицької церкви на українських землях

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus