Тестування: Церковне життя в другій половині XVI ст.

Яка з подій відбулася раніше?

 Переклад Пересопницького Євангелія

 Берестейська церковна унія

 

Коли було утворено українську греко-католицьку церкву?

 1569 р.

 1596 р.

 1572 р.

 

Яка була одна з причин кризи української православної церкви наприкінці XVI ст.?

 Перехід до інших віросповідань селянства - основної маси населення українських земель, а також міщанства та шляхти

 Втрата українською православною церквою державної підтримки, посилення втручання світських осіб у справи церкви

 

Що було одним з наслідків Берестейської церковної унії?

 Було втрачено вищу православну ієрархію (до 1620 р.), оскільки та перейшла в унію

 Починав розгортати свою діяльність орден єзуїтів

 

Що таке церковні братства?

 Самоврядні громади вільних ремісників одного чи кількох фахів, які згідно зі статутом мали дотримуватися певних особливостей виробництва, а також визначеного способу життя

 Організації міщан при православних церквах, які поступово із посиленням спольщення та окатоличення ставали всестановими культурно-освітніми організаціями

 

Яке братство було найдавнішим з-поміж українських церковних братств козацької доби?

 Львівське Успенське братство

 Луцьке Хрестовоздвиженське братство

 

Кого називали «батьком унії»?

 Гедеона Балабана

 Іпатія Потія

 

Якими були найголовніші здобутки Реформації в Україні?

 Переклади Святого Письма тогочасною українською мовою, а також її використання в богослужінні

 Виникали численні єзуїтські школи, навчання в яких відкривало можливості подальшої освіти в університетах Польщі, Німеччини, Італії, Франції

 

Які ознаки стосуються греко-католицької церкви?

 Підпорядковувалася папі Римському, визнавала деякі догмати католицизму, проте обряд лишався православним

 Підпорядковувалася папі Римському, мовою богослужінь слугувала латина, обряд лишався православним

 

Коли було запроваджено новий григоріанський календар на території Речі Посполитої?

 1569 р.

 1582 р.

 

Що таке Євангеліє?

 Одна з найголовніших частин Нового Заповіту, в якій описується земне життя Ісуса Христа: Його вчення, чудеса, хресні страждання, смерть, воскресіння й вознесіння на небо

 Головна богослужба в православ'ї, під час якої здійснюється таїнство перетворення хліба й вина на тіло й кров Ісуса Христа

 

Які церковні ієрархи здійснили подорож до Рима, де зустрілися з папою Римським для проведення офіційної церемонії з'єднання з католицькою церквою?

 Гедеон Балабан та Михайло Копистенський

 Іпатій Потій та Кирило Терлецький

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus