Тестування: Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Українське козацтво в першій чверті XVII ст.

Який період називають "добою героїчних походів"?

 Повстання 1591-1596 рр., коли на визволених територіях запроваджувався козацький устрій

 Вдалі морські походи козаків на турецько-татарські фортеці протягом перших двох десятиліть XVII ст., внаслідок яких було визволено сотні тисяч невільників

 

На які роки припадає гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного?

 На 90 роки XVI ст.

 На перші десятиліття XVII ст.

 

Як козаки називали свої човни, на яких вони здійснювали походи у володіння Османської імперії?

 Каторгами

 Чайками

 Триангулами

 

Чим пам'ятний рік 1620-й в історії України?

 Заходами Київського братства та козаків на чолі з П.Конашевичем-Сагайдачним було відновлено церковну православну ієрархію

 Відбувся похід П. Конашевича-Сагайдачного на Москву, що мав на меті допомогти королевичу Владиславові

 

Де було розташовано найбільший невільницький ринок у Криму, куди спрямував свій переможний похід гетьман П. Конашевич-Сагайдачний?

 У Хотині

 У Кафі

 У Яссах

 

Унаслідок яких подій було підписане Деулінське перемир'я між Московією та Річчю Посполитою?

 В результаті Хотинської війни

 Унаслідок походу польського королевича Владислава разом із гетьманом Сагайдачним на Москву

 

Які землі за Деулінським перемир'ям між Московією та Річчю Посполитою відійшли до Польщі на 14, 5 років?

 Смоленщина та Чернігово-Сіверщина

 Київщина, Брацлавщина та Волинь

 

Якій державі були підпорядковані фортеці, проти яких спрямовували свої морські походи запорозькі козаки за доби героїчних походів?

 Османській імперії

 Речі Посполитій

 

Яка подія з названих нижче пов'язана з Петром Конашевичем-Сагайдачним?

 Запровадження козацького реєстрового війська

 Вступ Війська Запорозького до Київського братства

 

Які армії були супротивниками в Хотинській війні?

 Польська армія, посилена 40 тис. козацьким військом, і турецько-татарська армія

 Польська армія, посилена 40 тис. козацьким військом, і московсько-татарська армія

 

Хто відіграв вирішальну роль у перемозі Речі Посполитої в Хотинській війні?

 Військо Речі Посполитої, очолене коронним литовським гетьманом Карлом Ходкевичем

 Козацькі загони, очолені Петром Конашевичем-Сагайдачним

 

Якими були наслідки Хотинської війни?

 Османська імперія втратила чималі території, зокрема землі Кримського ханства, а також придунайські країни - Молдавію, Валахію, Трансильванію

 Польща відвела загрозу втратити чималі території. Битва спричинила посилення визвольної боротьби підкорених турками народів

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus