Тестування: Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Коли й де було засновано першу Запорозьку Січ?

 Наприкінці XV ст. на о. Базавлук

 У середині XVI ст. на о. Мала Хортиця

 

Що відбулося раніше?

 Перша документальна згадка про українських козаків у писемних джерелах

 Прийняття Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

 

Що означає слово «козак» у перекладі зі східних мов?

 Вільна озброєна людина

 Людина, озброєна косою

 

Про яку історичну постать ідеться? Український князь-гетьман, який спорудив на Дніпрі замок-фортецю, що її вважають першою відомою Січчю

 Про Василя-Костянтина Острозького

 Про Дмитра Вишневецького

 

Які прикордонні замки захищали на межі XV-XVI ст. українське пограниччя з північного боку Поля?

 Канів, Черкаси, Звенигородка, Вінниця, Брацлав, Хмільник, Бар

 Канів, Черкаси, Звенигородка, Вінниця, Перекоп, Очаків, Бахчисарай

 

Де виникали Січі-фортеці - столиці запорозьких козаків?

 У пониззі Дніпра за Дніпровими порогами

 Перед Дніпровими порогами, на території Брацлавського та Київського воєводств

 

Як називають центральний орган управління Запорозької Січі, у віданні якого перебували адміністрація, фінанси, суд?

 Вольності Війська Запорозького

 Кіш

 

Які символи-атрибути належали до козацьких клейнодів?

 Корогва, булава, бунчук, пірнач, печатка

 Корогва, булава, королівська корона

 

Кому належала найвища влада в козацькій республіці?

 Кошовому отаманові

 Козацькій раді

 

Що таке «запорозький зимівни»?

 Козацький хутір, у якому козак працював вільно на власній землі

 Багатогалузеве господарство, що ґрунтувалося на примусовій праці козака

 

Яку причину визначають як головну у виникненні українського козацтва?

 Потреба захисту українських земель від завойовницьких походів турецько-татарсько-ногайського війська

 Прагнення українців володіти торговельними шляхами з Азії в Європу

 

Якими були наслідки господарської діяльності українських козаків?

 Заселення та освоєння Поля, а отже розширення життєвого простору українців мирним шляхом

 Поширення на всій території українських земель фільварково-панщинної системи господарювання

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus