Тестування: Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях

Коли більшість українських земель увійшла до складу Польського королівства?

 1385 р.

 1569 р.

 1596 р.

 

Яка з подій відбулася раніше?

 Початок Лівонської війни

 Утворення Речі Посполитої

 

Про яку подію йдеться? Півроку точилися суперечки литовсько-руських і польських депутатів на спільному сеймі. Врешті було підписано ухвалу про унію двох держав - Великого князівства Литовського й Польщі

 Про Люблінську унію

 Про Кревську унію

 

Який історико-етнографічний регіон України наприкінці XIV ст. захопило Польське королівство, незабаром створивши там Белзьке та Руське воєводства?

 Волинь

 Київщину

 Галичину

 

Які українські землі перебували у складі Великого князівства Литовського на початку XVI ст.?

 Київщина, Волинь, Брацлавщина (Східне Поділля), Чернігово-Сіверщина

  Галичина, Поділля, Чернігово-Сіверщина

 

Які нові воєводства було утворено на українських землях у складі Польського королівства після Люблінської унії?

 Волинське, Брацлавське, Київське

 Руське, Белзьке, Подільське

 

Яка верства займала верхівку соціальної піраміди українського суспільства в XVI ст.?

 Князі

 Селяни

 Міщани

 

Про яку історичну постать йдеться? Український князь - некоронований король Русі-України, був київським воєводою та найбільшим після польського короля землевласником Речі Посполитої

 Юрій Дрогобич

 Василь-Костянтин Острозький

 

Як називають багатогалузеві господарства, активно впроваджувані на українських землях в другій половині XVI ст., де сировина не тільки вироблялася, а й перероблялася на винокурнях, у чинбарнях і млинах, а продукція вивозилася на ринки?

 Фільварки

 Цехи

 

Що було однією з причин Люблінської унії?

 Прагнення польської шляхти зрівнятися у правах з литовсько-руською

 Прагнення польської шляхти заволодіти українськими землями

 

Які результати мала Люблінська унія?

 Було утворено державу Річ Посполиту з одним королем, спільним сеймом і сенатом

 Було утворено державу Річ Посполиту, в якій литовські та українські землі зберігали повну самостійність у зовнішній та внутрішній політиці

 

Що було безпосереднім наслідком Люблінської унії для українських земель?

 Приєднання до Польщі більшості українських земель та поширення на них польського адміністративно-територіального устрою

 Об'єднання всіх українських земель в одній державі - Речі Посполитій

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus