Тестування: Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині XIV - першій половині XVI ст.

Коли відбувся остаточний поділ Київської митрополії на Київську та Московську?

 У 1401 р.

 У 1458 р.

 

Яка верства посідала верхівку суспільної піраміди в XV - першій половині XVI ст.?

 Шляхта

 Селяни

 Духівництво

 

Яка верства тодішнього суспільства була найчисельнішою?

 Князі

 Селяни

 Духівництво

 

Як називали категорію селян, основна повинність яких полягала у сплаті данини натурою або грішми за користування орними землями та угіддями

 Тяглові

 Данники

 

Що визначало становище селян, які працювали у фільварковому господарстві?

 Селяни сплачували натуральний чи грошовий податок

 Селяни працювали в панському маєткові зі своїм «тяглом», їхні права щодо переходу обмежувалися

 

Представник якої української князівської родини в першій чверті XVI ст. перебував на найвищих державних посадах, був четвертою за заможністю людиною в державі?

 Семен Олелькович

 Костянтин Іванович Острозький

 

Яка подія спричинила прилучення православних литовців та литовців-язичників до католицизму?

 Кревська унія

 Утворення Руського воєводства Польщі

 

Яка подія засвідчила поділ суспільства за релігійною ознакою та відкривала шлях для утисків православних?

 Ґрюнвальдська битва 1410 р., де було завдано нищівного удару лицарям-тевтонам

 Городельська унія 1413 р., згідно з якою брати участь в управлінні державою та займати урядові посади отримували право виключно католики

 

Які з міст, що входили до складу Великого князівства Литовського на початку 16 ст., були найбільшими?

 Київ, Брацлав, Кременець, Луцьк, Володимир

 Белз, Холм, Дрогобич, Самбір, Рогатин

 

Які з міст, що входили до складу Польщі на початку XVI ст., були найбільшими?

 Острог, Житомир, Черкаси

 Львів, Кам'янець, Перемишль

 

Що таке маґдебурзьке право?

 Право, за яким міста звільнялися від управління й суду великих землевласників та створювали органи місцевого самоврядування

 Право, що встановлювало залежність селянина від феодала й водночас власність (неповну) останнього на селянина-кріпака

 

Які з українських міст отримали маґдебурзьке право в XIV ст.?

 Сянок, Львів, Кам'янець, Холм, Перемишль

 Луцьк, Київ, Кременець, Житомир, Дрогобич

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus