Тестування: Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим та українське Причорномор'я

Кому належали причорноморські степи перед монгольською навалою?

 Половцям

 Монголам

 

Хто і коли став першим правителем Кримського ханства, яке утворилося внаслідок розпаду Золотої Орди?

 Штефан ІІІ у 1457 р.

 Хаджі-Гірей у 1449 р.

 

Як називалася перша генуезька колонія в Північному Причорномор'ї, захоплена в 1475 році турецьким султаном?

 Кафа

 Мангуп

 

Коли кримський хан Менглі-Гірей визнав зверхність турецького султана?

 У 1478 р.

 У 1482 р.

 

До якого міста дійшли орди кримського хана Менглі-Гірея під час першого великого походу на Україну?

 До Києва

 До Львова

 

Що мали на меті походи кримських орд на українські землі?

 Захоплення земель й приєднання до володінь Кримського ханства

 Руйнування, грабування, захоплення бранців у полон

 

Який литовський князь володарював у Закарпатті, багато зробивши для розвитку краю?

 Федір Коріатович

 Володимир Ольґердович

 

Між якими державами було поділено Закарпаття після поразки угорського війська від турків у битві під Могачем у 1526 р.?

 Між Литовським князівством та Московським царством

 Між князівством Трансильванією і Священною Римською імперією, у якій правили імператори з австрійської династії Габсбурґів

 

У складі якої держави перебувала Буковина в XV ст.?

 У складі Молдавського князівства

 У складі Угорського королівства

 

Які землі втратило Велике князівство Литовське у війнах проти Московії до 1537 р.?

 Чернігово-Сіверщину й Смоленськ

 Галичину та Волинь

 

Що відбулося раніше?

 Остаточна ліквідація Київського удільного князівства і перетворення його на воєводство Великого князівства Литовського

 Визнання Кримським ханством зверхності Османської імперії

 

Хто очолював війська Великого князівства Литовського в переможній битві під Оршею 1514 р. проти Московії?

 Костянтин Острозький

 Андрій Барула

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus