Тестування: Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці XIV - в першій половині XVI ст.

Яка з подій призвела до боротьби литовської знаті на чолі з князем Вітовтом за збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави?

 Ґрюнвальдська битва

 Кревська унія

 

На які адміністративні одиниці поділялися галицькі землі у складі Польського королівства з 1434 р.?

 На Руське та Белзьке воєводства

 На Подільське та Брацлавське воєводства

 

З якою метою литовський великий князь Вітовт прагнув ліквідувати найбільші удільні князівства?

 Задля утвердження та зміцнення своєї влади

 Задля об'єднання Великого князівства Литовського з Польщею

 

Коли Київське удільне князівство було остаточно ліквідоване й перетворено на воєводство Великого князівства Литовського?

 У 1452 р.

 У 1471 р.

 

Чим закінчилася Ґрюнвальдська битва?

 Поразкою хрестоносців Тевтонського ордену

 Поразкою союзного литовсько-польського війська

 

Які наслідки для українців мала Городельска унія 1413 р.?

 Мала небажаний результат: вона, зокрема, передбачала призначення на вищі урядові посади Великого князівства Литовського тільки литовців-католиків

 Мала позитивні наслідки, оскільки передбачала відновлення Київського та Волинського удільних князівств

 

Що спричинило повстання литовського-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом?

 Прагненням Свидригайла відновити унію з Польщею та скасуванням литовського великокнязівського столу

 Усуненням з великокнязівського столу Свидригайла, внаслідок змови литовських і польських можновладців на чолі з Сигізмундом Кейстутовичем

 

Які землі увійшли до Великого князівства Руського князя Свидригайла?

 Галичина, Західне Поділля, Буковина

 Київщина, Чернігово-Сіверщина, Волинь, Східне Поділля, Смоленщина, Вітебщина та Полоцька земля

 

Яка подія визначила долю повстання Свидригайла?

 Ґрюнвальдська битва 1410 р.

 Вількомирська битва 1435 р.

 

Хто очолив Київське князівство після його відновлення в 1441 р.?

 Олелько, син Володимира Ольґердовича

 Свидригайло Ольґердович

 

На які роки припадає князювання Олельковичів у Київському князівстві?

 На 1441-1452 рр.

 На 1441-1471 рр.

 

Які з названих міст перебували у складі Великого князівства Литовського в середині XV ст.?

 Троки, Слуцьк, Новогрудок, Луцьк, Брацлав, Чернігів

 Кам'янець, Львів, Холм, Белз, Перемишль

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus