Тестування: Початок литовського та польського володарювання на українських землях

Що відбулося раніше?

 Кревська унія

 Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства

 

З якими подіями пов'язують початок боротьби за галицько-волинські землі?

 З битвою на Синіх Водах 1362 р.

 З походом польського короля Казимира на Львів 1340 р.

 

Яка з українських земель першою опинилася під владою литовських князів династії Ґедиміновичів?

 Галичина

 Волинь

 Київщина

 

Кому належала влада в Галицькій землі впродовж 1340-1344 рр.?

 Польському королю Казимирові ІІІ

 Боярину Дмитрові Дедьку

 

Які українські землі ввійшли до складу Литовської держави за князювання великого князя литовського Ольґерда?

 Галичина, Волинь та Закарпаття

 Київщина, Чернігово-Сіверщина та Поділля

 

Які особливості державного устрою мала Литовська держава в другій половині XIV ст.?

 Вона являла собою федерацію земель-князівств, у тому числі українських

 Вона являла собою єдину державу під владою великого київського князя

 

Який удільний князь, підкреслюючи свою економічну могутність та прагнення позбутися залежності від Вільна, карбував власну монету?

 «З Божої ласки князь київський» Володимир Ольґердович

 Волинський князь Любарт Ґедимінович

 

Що передбачала Кревська унія?

 Шлюб литовського князя Ягайла з польською королевою Ядвігою та приєднання Великого князівства Литовського до складу Польської держави

 Приєднання Київщини, Чернігово-Сіверщини та Поділля до складу Литовської держави

 

Хто такий Вітовт?

 Син Кейстута Ґедиміновича, великий князь литовський, який виступав проти умов Кревської унії, боровся за політичну незалежність Литви від Польщі

 Син Ольґерда Ґедиміновича, великий князь литовський і польський король

 

До складу якої держави в 1387 р. в результаті кількадесятилітньої польсько-угорсько-литовської територіальної суперечки ввійшла Галичина як автономне “Королівство Русі”?

 До Польського королівства

 До Великого князівства Литовського

 

На які роки припадає князювання в Київському удільному князівстві Володимира Ольґердовича?

 На 1340 - 1385 рр.

 На 1363 - 1394 рр.

 

Яке місто було столицею Великого князівства Литовського в XV ст.?

 Вільно

 Краків

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus