Тестування: Політичний, соціальний устрій і господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Хто з можновладців обіймав найбільшу владу в Київській Русі та в Галицько-Волинській державі?

 Ізгої

 Князі

 Бояри

 

На які зібрання сходилася вся давньоруська громада для розв'язання найважливіших питань життя?

 З'їзди князів

 Віча

 

Яка верства була найбільш замкненим станом, доступ до якого давало тільки народження?

 Боярська

 Князівська

 

Які верстви та станові групи посідали верхівку суспільної піраміди?

 Князі, бояри, дружинники, духівництво

 Купці, ремісники, смерди

 

Яка з верств формувалася з місцевої родоплемінної знаті, а також із впливових дружинників, які за військову службу отримували від князів земельні маєтки?

 Бояри

 Селяни

 

Як називалася найчисленніша група тогочасного населення?

 Князі

 Селяни-смерди

 Бояри

 

Що було визначальним в становищі смердів?

 Це були залежні, але особисто вільні люди, які мали власне господарство, землю, мешкали в князівських селах і платили князеві данину

 Це були залежні люди, здебільшого полонені, яких можна було продавали, дарували, передавали в спадщину

 

Хто такі ізгої?

 Так називали людей, які з різних причин випадали зі свого звичного середовища, втрачали з ним зв'язок

 Так називали селянина, який працював „за купу” в господарстві пана

 

Що передбачало вотчинне землеволодіння?

 Закріплення тих або інших територій за певною гілкою князівського або боярського роду

 Наділення землею за військову службу від князів та бояр

 

Які повинності виконували селяни, працюючи на землі землевласника?

 Брали участь не лише у воєнних походах, а й обіймали певні урядові посади

 Певний час працювали на феодала або віддавати йому частину продуктів, вироблених у власному господарстві, або сплачувати грошовий податок

 

Яку грошову одиницю називали гривнею?

 Зливки срібла усталеної ваги та форми

 Монета із зображенням Володимира Святославича та тризуба

 

Населення яких міст до монгольської навали нараховувало більше 20 тисяч мешканців?

 Київ, Галич, Чернігів, Володимир

 Вишгород, Луцьк, Перемишль, Новгород-Сіверський

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus