Тестування: Монгольська навала на українські землі

Як у тодішніх руських літописах та європейських хроніках називали монголів?

 Монголо-татари

 Татари

 

Чиї війська зійшлися в битві на річці Калці?

 Союзне військо русичів та половців проти монгольської орди

 Союзні орди монголів та половців проти русичів

 

Чим закінчилася битва на Калці?

 Перемогою монголів

 Перемогою русичів

 

Хто очолив похід монгольських орд на Русь у 1237 - 1240 рр.?

 Чингісхан

 Батухан

 

Які землі Південно-Західної Русі першими зазнали спустошення від монголів?

 Переяславщини та Чернігівщини

 Галицькі та Волинські

 

Коли монголи тримали в облозі Київ?

 Навесні 1223 р.

 Восени-взимку 1240 р.

 

Які були наслідки захоплення Києва монголами?

 Майже всі житлові й господарські споруди, палаци й собори Києва було зруйновано

 Місто залишилося неушкодженим

 

Куди рушили монгольські орди після спустошення Києва?

 Повернули назад додому

 На Галичину та Волинь

 

Що таке Золота Орда?

 Монгольська імперія, засновником якої вважають Чингісхана

 Монгольська держава, що виникла на початку 40-х років 13 ст. внаслідок походів хана Батия

 

У чому полягала залежність руських земель від Золотої Орди?

 Руські князівства було приєднано до Золотої Орди як її улуси, й управляли ними призначені хани з правлячої династії

 Руські князі отримували ярлик на право володіння землями, зобов'язувалися надавати військову допомогу та сплачували данину

 

Чим закінчився візит галицько-волинського князя Данила Романовича в Орду?

 Затвердженням князя на галицько-волинському столі

 Стратою князя за відмову виконати язичницькі обряди

 

Якій з армій - учасниць військових подій 1237-1240 рр. було властиве єдине командування, чітка структура, сувора дисципліна?

 Руській

 Монгольській

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus