Тестування: Роздробленість Київської Русі

Коли в літописі вперше згадується назва «Україна»?

 1132 р.

 1187 р.

 

Що було однією з головних причин роздробленості Київської Русі?

 Розвиток феодального землеволодіння, зміцнення його вотчинної форми та різний етнічний склад територій Київської Русі

 Існування сталого порядку столонаслідування, розвиток торговельного шляху «з варяг у греки», відсутність нападів степових кочовиків

 

Скільки удільних князівств сформувалося в середині 12 ст. на теренах Київської Русі?

 Близько 5

 Близько 15

 

Які з князівств існували на українських територіях в середині 12 ст.?

 Смоленське, Муромо-Рязанське, Полоцьке, Володимиро-Суздальське

 Київське, Чернігівське, Переяславське, Волинське й Галицьке

 

Навколо якої зі столиць князівств - чи не найбагатшого міста Європи, точилися найгостріші міжкнязівські суперечки за владу?

 Київ

 Чернігів

 Переяслав

 

Які з названих міст існували на території Чернігівського князівства?

 Вишгород, Бiлгород, Овруч, Юр'їв

 Новгород-Сіверський, Путивль, Любеч, Стародуб

 

З яким князівством безпосередньо пов'язана подія, що її увічнено в поемі «Слово о полку Ігоревім»?

 Волинським

 Чернігівським

 

Чим закінчився похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців?

 Поразкою руських дружин і полоном руських князів

 Перемогою руських дружин і полоном половецьких ханів

 

Території яких князівств розпросторилися на лівому березі Дніпра?

 Київського та Волинського

 Чернігівського та Переяславського

 

Яка подія пов'язана з переяславським князем Володимиром Глібовичем?

 Перша згадка назви „Україна” в літописі

 Любецький з'їзд князів

 

Бiльшiсть земель якого князівства розляглися на Правобережжі, межуючи на пiвднi з половецькими степами?

 Переяславського

 Київського

 

З якими князівствами межувало на заході Київське князівство?

 Волинським та Галицьким

 Чернігівським та Переяславським

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus