Тестування: Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

Яка з подій відбулася раніше?

 Перша згадка про половців у літописі

 Любецький з'їзд князів

 

Який принцип столонаслідування запровадив Ярослав Мудрий?

 Київський стіл мали передавати за принципом від батька до сина

 Київський стіл мали передавати старшому з братів

 

Як були розподілені столи в руських землях між синами Ярослава Мудрого в 1054 р.?

 Найважливіші землі було зосереджено в руках старших Ярославичів: Київ - Ізяславу, Чернігівщина - Святославові, Переяславщину - Всеволодові

 Найважливіші землі було зосереджено в руках старшого з Ярославичів - Ізяслава

 

Хто зійшовся в битві на річці Альті 1068 р.?

 Руські дружини трьох Ярославичів та половці

 Руські дружини Ярослава Мудрого та печеніги

 

Чим закінчилася битва на річці Альті 1068 р.?

 Поразкою половців та поверненням Ізяслава до Києва

 Поразкою русичів та виступом киян проти князя Ізяслава

 

З ім'ям кого з Ярославичів пов'язано створення двох рукописних книг, в одній з яких є сторінкова мініатюра із зображенням князівської родини?

 Святослава Ярославича

 Володимира Мономаха

 

Який собор було побудовано в Печерському монастирі коштом князя Святослава Ярославича?

 Софійський

 Успенський

 

Хто з князів, прагнучи покласти край князівським усобицям і згуртувати сили для відсічі половцям, ініціював Любецький з'їзд?

 Ізяслав Ярославич

 Володимир Мономах

 

Упродовж яких років Володимир Мономах князював у Києві?

 У 1113 - 1125 рр.

 У 1125 - 1132 рр.

 

Автором якого з творів був Володимир Мономах?

 „Ізборник”

 „Повчання дітям”

 

У скількох битвах проти половців, за власними підрахунками, взяв участь Володимир Мономах?

 38

 83

 

Хто був останнім київським князем, чию владу характеризують як монархічну і після чиєї смерті Київська держава остаточно розпалася на окремі незалежні князівства?

 Всеволод Ярославич

 Мстислав Володимирович

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus