Тестування: Київська держава за князювання Ольги та Святослава

Яка з подій відбулася раніше?

 Подорож княгині Ольги до Константинополя

 Балканські походи князя Святослава

 

Коли княгиня Ольга прийшла до влади в Києві?

 Року 912

 Року 945

 

Кого змінила Ольга на князівському столі?

 Князя Ігоря

 Князя Святослава

 

До яких заходів, за свідченням літопису, вдалася Ольга, приборкавши деревлян?

 Запровадила християнство як державну релігію

 Впорядкувала збір данини

 

У чому полягала сутність заходів Ольги, що передбачали ліквідацію місцевих княжінь?

 Було скасовано правління деревлянського князя Мала, що дало змогу підпорядкувати деревлянську землю безпосередньо Києву

 Верховну владу в князівствах мали здійснювати князі з династії Рюриковичів

 

З якою метою княгиня Ольга вирушила до Царгорода?

 Для встановлення верховенства над Візантійською імперією

 Задля поновлення мирної міждержавної угоди між Руссю та Візантією

 

Чим закінчився похід князя Святослава проти Хозарського каганату?

 Розгромом Хозарського каганату і зруйнування його столиці

 Визнанням Хозарією зверхності Русі

 

Коли відбувалися воєнні дії в Болгарії, внаслідок яких князь Святослав підкорив майже всю територію цієї держави?

 У 911-912 рр.

 Упродовж 967- 968 рр.

 

У якому болгарському місті Святослав тримав кількамісячну облогу, внаслідок якої було підписано мирний договір з Візантією?

 В Аркадіополі в 970 р.

 У Доростолі в 971 р.

 

Що передбачав мирний договір князя Святослава з візантійським імператором?

 Візантія мусила сплатити кожному руському воїну по 12 гривень і чималу данину руському князеві

 Князь відмовився від придунайських земель, візантійський імператор зобов'язався пропустити русичів додому

 

Яка з подій відбулася за князя Святослава?

 Князь здійснив похід проти Візантії, на знак перемоги прибив свого щита на Золоті Ворота візантійської столиці

 Прагнучи продовжити війну на Балканах, князь призначив своїх синів намісниками в землях Русі

 

Яка подія відбулася навесні 972 р. біля дніпрових порогів?

 Виступ деревлян проти київського князя

 Загибель Святослава в битві з печенігами

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus