Тестування: Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків

Який народ першим з-поміж мешканців Степу навчився виробляти залізо, започаткувавши залізний вік на наших степових теренах?

 Кіммерійці

 Скіфи

 Сармати

 

Що відбулося раніше?

 Панування кіммерійців у північнопричорноморських степах

 Вторгнення сарматських племен у причорноморські степи

 

Який народ дослідники називають першими кочовиками на українських землях?

 Кіммерійців

 Скіфів

 Сарматів

 

На який період припадає доба розквіту Скіфської держави?

 На 5-4 ст. до н. е.

 На 3-2 ст. до н.е.

 

Які території підкорив своїй владі цар Атей за часів найвищого піднесення Великої Скіфії?

 Землі від Дунаю до Дону

 Землі від Дністра до Дніпра

 

Які скіфські племена панували у Великій Скіфії, підкоривши інші племена?

 Скіфи-орачі та скіфи-землероби

 Скіфи-кочовики та царські скіфи

 

Де було знайдено славнозвісну золоту пектораль 4 ст. до н.е., що належала скіфському цареві?

 У кургані Чортомлик на Дніпропетровщині

 У кургані Товста Могила на Дніпропетровщині

 У кургані Солоха на Запорожжі

 

Що лежало в основі господарства скіфів?

 Розведення коней, великої і дрібної худоби та різні промисли, торгівля з античними містами, пограбування й данина сусідніх племен

 Вирощування зерна, винограду, городини, рибальство й переробка риби та ремісниче виробництво

 

Якою зброєю користувалися скіфи під час військових дій?

 Складним далекобійним луком та короткими й довгими мечами

 Шаблями та муроломними машинами-таранами

 

Хто з відомих грецьких істориків присвятив скіфам книгу своїх досліджень, у якій описав їхню територію, заняття, побут, звичаї, релігію та похід проти них перського царя Дарія І?

 Гіппократ

 Геродот

 

Якому кочовому народові поступилися скіфи, втративши панівне становище в українських степах?

 Кіммерійцям

 Сарматам

 Ґотам

 

Скільки тривало володарювання сарматів у причорноморських степах?

 Майже 200 років

 Майже 600 років

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus