Тестування: Поява людського життя в Україні

Коли вперше на території України з'явилися пралюди?

 Близько 1 млн років тому

 Близько 150 тис. років тому

 

Яку зі стоянок пралюдей вважають найдавнішою в Україні?

 Село Мізин на Чернігівщині

 Село Королеве в Закарпатті

 

Як археологи пояснюють термін культурний шар?

 Так називають археологічну культуру

 Так називають шар ґрунту, у якому виявлено сліди життєдіяльності людини

 

Як вчені називають попередників кроманьйонців?

 Палеоантропами (неандертальцями)

 Архантропами (презинджантропами та пітекантропами)

 

Коли з'явилася „людина розумна”?

 150 тис. років тому

 40-35 тис. років тому

 

Яких часів сягає зародження мистецтва та релігійних уявлень?

 Часів появи перших пралюдей

 Часів неандертальців

 

Як називають „людину розумну” за місцем першої знахідки її найдавніших решток?

 Неандертальцем

 Кроманьйонцем

 

Якими були основні заняття людини розумної за часів пізнього палеоліту?

 Полювання

 Скотарство та землеробство

 

Які найвідоміші стоянки пізнього палеоліту на території України?

 Межиріччя на Черкащині, Мізин на Чернігівщині, Кирилівська стоянка в Києві

 Рокосово на Закарпатті, Лука-Врубловецька в Подністров'ї, Лабушне на Одещині

 

Які знаряддя праці були найпоширенішими в кроманьйонців?

 Ручне рубило, яким можна було колоти, різати та рубати

 Скребачки для обробки шкіри, різці для роботи з кісткою, ножі для різання, голки, шила

 Гостроконечники та скребла

 

Якими колективами жили кроманьйонці?

 Великими групами - стадами

 Колективами родичів з 30 - 40 осіб - родовими громадами

 

Як називається наука, яка вивчає історію суспільства за матеріальними залишками життя та діяльності людей - речовими пам'ятками?

 Археологія

 Хронологія

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus