Тестування: Включення до складу УРСР західноукраїнських земель

Коли Червона Армія розпочала "визвольний похід" на західноукраїнські землі, здійснюючи агресію проти Польщі?

 23 серпня 1939 р.

 1 вересня 1939 р.

 17 вересня 1939 р

 28 вересня 1939 р

 

Чи правильне судження? Заходи радянізації: 1)сприймалися населенням Західної України однозначно негативно; 2)здійснювалися тільки насильницькими діями каральних органів.

 обидва варіанти правильні/

 тільки 1 варіант правильний

 тільки 2 варіант правильний

 обидва варіанти неправильні

 

Коли радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусії?

 23 серпня 1939 р.

 1 вересня 1939 р.

 17 вересня 1939 р.

 28 вересня 1939 р.

 

Які з зазначених українських земель увійшли до складу СРСР та УРСР раніше?

 Східна Галичина

 Північна Буковина

 Південна Бессарабія

 Закарпаття

 

Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939-1941 рр. були позитивно сприйняті українським населенням: 1)ліквідація польського і румунського державних апаратів; 2)запровадження безкоштовного медичного обслуговування; 3)ліквідація політичних партій; 4)репресії і депортації; 5)українізація системи освіти; 6)ліквідація земель великих власників і розподіл іх між селянами; 7)колективізація.

 2

 3

 1

 6

 5

 4

 7

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus