Тестування: Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

Коли південну частину Київської області виокремили у Черкаську область?

 7 січня 1954 р.

 15 лютого 1954 р.

 19 лютого 1954 р.

 21 травня 1958 р.

 

Яку область приєднали до складу УРСР в ознаменування трьохсотріччя Переяславської ради?

 Ізмаїльську

 Черкаську

 Дрогобицьку

 Кримську

 

Об'єднанням яких областей у травні 1958 р. завершилось адміністративно-територіальне перетворення Української РСР?

 Київської

 Черкаської

 Ізмаїльської

 Одеської

 Дрогобицької

 Львівської

 

Скільки економічних адміністративних районів було створено постановою Ради Міністрів СРСР від 26 вересня 1957 р.

 7

 11

 3

 

Які діючі раднаргоспи виокремилися в 1960 р.

 Київський

 Вінницький

 Полтавський

 Черкаський

 Кримський

 

В якому році почалася експлуатація Шебелинського родовища природного газу на Харківщині?

 1954

 1956

 1957

 

Які з зазначених заходів були здійснені радянським керівництвом у сільському господарстві в 1953-1964 рр.?

 cтворення МТС

 перетворення частини колгоспів на радгоспи

 освоєння цілинних і перелогових земель

 надмірне поширення посівів кукурудзи

 ліквідація „неперспективних” сіл

 повна ліквідація присадибних господарств колгоспників

 запровадження програми по створенню потужностей, які б забезпечили збільшення виробництва молока і м`яса під гаслом „Догнати і перегнати США”

 

Хто з керівників СРСР висував гасло побудови комунізму у найближчі 20 років і закликав „Наздогнати і перегнати Америку!”?

 Й. Сталін

 М. Хрущов

 Л.Брежнєв

 М.Горбачов

 

Яку позицію зайняло партійно-державне керівництво УРСР при усуненні М.Хрущова від влади?

 підтримало М.Хрущова

 сприяло відставці М.Хрущова

 зайняло очікувальну позицію

 виступило організатором усунення

 

Які події відбулися в Україні у період десталінізації 1953—1964 рр.?

 пленум ЦК КПУ звільнив з посади першого секретаря ЦК КП України О. Кириченка й обрав на цю посаду М. Підгорного

 введено в експлуатацію перший в СРСР суцільнозварний міст через Дніпро за проектом О. Патона

 у журналі «Вітчизна» опубліковано роман О. Гончара «Собор»

 в Києві відкрито палац культури «Україна»

 із сибірського заслання до Риму прибув митрополит Української греко-католицької церкви Й. Сліпий

 у Львові відбувся суд над членами Української робітничо-селянської спілки

 загибель головнокомандувача УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки)

 

Яку сільськогосподарську культуру М.Хрущов вважав важливим засобом піднесення сільськогосподарського виробництва, для виконання гасла „Наздогнати і перегнати Америку!”?

 пшеницю

 картоплю

 кукурудзу

 рапс

 

Яке твердження правильне?

 десталінізація сприяла формування опозиційного руху шістдесятників

 реформи Хрущова у сільському господарстві остаточно зняли проблему продовольчого забезпечення СРСР

 запровадження системи раднаргоспів перетворило УРСР на найбільш розвинуту республіку СРСР

 десталінізація призвела до падіння авторитету КПРС в Україні

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus