Тестування: Західноукраїнські землі під владою іноземних держав

Підкарпатська Русь – це офіційна назва у 20-30-ті роки

 Північної Буковини

 Східної Галичини

 Закарпаття

 

Український кооперативний рух найбільш розгалужений був на

 Східній Галичині

 Закарпатті

 Північній Буковині

 Волині

 

Де був розташований концтабір для українських політв`язнів, створений польськими властями?

 Береза-Картузька

 Собібор

 Яворів

 

У якому році було утворено ОУН?

 1925 р.

 1927 р.

 1929 р.

 

Хто був першим керівником ОУН?

 А. Мельник

 С. Бандера

 Є. Коновалець

 

На яких українських землях український рух користувався найбільшим впливом?

 Східна Галичина

 Закарпаття

 Північна Буковина

 Волинь

 

Армія Карпатської України мала назву

 Українська повстанська армія

 Карпатська Січ

 Українські січові стрільці

 

Яка з ідейних течій, що була поширена на Закарпатті у 20-30-ті роки, користувалася найбільшим впливом?

 Русинська

 Українофільська

 Русофільська

 

Які політичні сили були організаторами Татарбунарського повстання?

 прокомуністичні

 ліберально-демократичні

 націоналістичні

 

Найчисельнішою українською політичною партією Галичини у 20-30-ті роки була

 КПЗУ

 УНДО

 ОУН

 УСРП

 

Які українські землі мали стати колискою польсько-українського порозуміння?

 Галичина

 Волинь

 Покуття

 

Який міжнародний договір закріпив входження Закарпаття до складу ЧСР?

 Сен-Жерменський

 Версальський

 Ризький

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus