Тестування: Україна в умовах радянської модернізації.

Основна маса промислових підприємств України за роки індустріалізації була збудована у

 І п'ятирічку

 ІІ п'ятирічку

 ІІІ п'ятирічку

 

Хто був Першим секретарем ЦК КП(Б)У у 1928-1938 рр.?

 Л.Каганович

 С.Косіор

 М.Хрущов

 

Роком “великого перелому” називають

 1929 р.

 1933 р.

 1936 р.

 

У 30-ті роки домінуючим методом у мистецтві та літературі був:

 критичний реалізм

 соціалістичний реалізм

 символізм

 

Яка головна причина голодомору 1932-1933 рр. в Україні?

 засуха і неврожай

 цілеспрямована політика вищого комуністичного керівництва

 агресія проти України сусідніх держав

 провал індустріалізації

 

На якому з`їзді ВКП(б) було прийнято рішення про колективізацію?

 ХІV

 ХV

 ХVІ

 

“Сталінська” Конституція УРСР була прийнята у

 1929 р.

 1934 р.

 1936 р.

 1937 р.

 

Яка п`ятирічка стала за висловом Й. Сталіна часом “знищення релігії”?

 Перша

 Друга

 Третя

 

Урочисте відкриття Дніпрогесу відбулось у

 1930 р.

 1931 р.

 1932 р.

 

Головним звинуваченням для українських діячів було

 буржуазний націоналізм

 шпигунство

 шкідництво

 

Вкажіть рік проголошення курсу на суцільну колективізацію в УСРР.

 1919 р.

 1929 р.

 1932 р.

 1937 р.

 

Вкажіть судовий процес, на якому було засуджено до різних строків ув`язнення С. Єфремова, М. Слабченка, І. Гермайзе та інших представників української інтелігенції.

 справа „Спілки визволення України”

 „Шахтинська справа”

 справа „Українського національного центру”

 справа „Української військової організації“

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus