Тестування: Українська СРР в умовах нової економічної політики (1920-1928).

В якому році в основному завершилася відбудова промисловості УСРР?

 1923 р.

 1925 р.

 1926 р.

 1927 р.

 

У галузі національної політики ХІІ з`їзд РКП(б) проголосив курс на:

 коренізацію

 українізацію

 націоналізацію

 приватизацію

 

Яким був офіційний державний статус України на початку 20-х років:

 незалежної держави

 автономії в складі федеративної Росії

 незалежної держави, що уклала воєнно-політичний союз із іншими радянськими республіками

 області Росії

 

Яка міжнародна організація надала допомогу Україні під час голоду 1921-1922 рр.?

 Ліга Націй

 Помгол (допомога голодуючим)

 АРА (Американська організація допомоги)

 

Хто з названих нижче повстанських ватажків очолював антирадянський повстанський рух в Україні у 1921 р.?

 Григор`єв

 Махно

 Тютюнник

 Зелений

 Орлик

 Мордалевич

 Струк

 

Створений 1922 р. в Києві театр “Березіль” очолював

 Л. Курбас

 Г. Верьовка

 Г. Юра

 

Радянська Україна уклала першу мирну угоду з

 Латвією

 Литвою

 Естонією

 Польщею

 Туреччиною

 

Націонал-комуністичні погляди О. Шумського і М. Волобуєва керівництво більшовицької партії

 підтримало

 засудило

 проігнорувало

 

Першим і найголовнішим заходом непу була заміна

 продподатку продрозкладкою

 продрозкладки продподатком

 здійснення партійної чистки

 

Якого року розпочалася політика українізації?

 1921 р.

 1922 р.

 1923 р.

 

Селянський повстанський рух проти політики більшовиків був в основному придушений в…

 1921 р.

 1922 р.

 1923 р.

 

УСРР увійшла до складу СРСР в...

 1921 р.

 1922 р.

 1923 р.

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus