Тестування: Українська революція

Що давало УЦР законні підстави виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?

 Те, що в ній були представлені всі прошарки і національні меншини населення України

 Наявність міцних збройних сил

 Домовленості з Тимчасовим урядом

 Міжнародне визнання

 

Першою українізованою військовою частиною був:

 військовий клуб ім. П.Полуботка

 полк ім.Б.Хмельницького

 Вільне українське козацтво

 Перший український корпус

 

Яка подія сприяла перетворенню УЦР з однієї з київських міських організацій на загальноукраїнський національний центр?

 100-тисячна демонстрація в Києві

 Український національний конгрес

 обрання керівного складу УЦР

 проголошення І Універсалу

 

ІІ Універсал УЦР

 самовільно проголошував автономію України

 бралося зобов`язання не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів

 питання про автономію України взагалі не ставилося

 УЦР поповнювалась представниками національних меншин

 

Згідно ІІІ Універсалу поміщицьке землеволодіння

 скасовувалося

 зберігалося

 перетворювалося на велике державне господарство

 обмежувалося

 

Радянська влада в Україні була проголошена

 25 жовтня 1917 р.

 4 грудня 1917 р.

 12 грудня 1917 р.

 22 січня 1918 р.

 

Як поставилась УЦР до більшовицького перевороту в Петрограді?

 засудила

 схвалила

 проголосила незалежність України

 

УЦР вважала непотрібним створення регулярної армії тому, що…

 була в полоні соціалістичних вчень

 вважала, що в України немає ворогів

 не було грошей на створення армії

 покладалась на швидкий початок світової революції

 

Збройний виступ самостійників був зумовлений

 прийняттям ІІ Універсалу

 виступом більшовиків

 заколотом генерала Корнілова

 початком нового наступу росіян на фронті

 

У якому регіоні України після придушення заколоту генерала Корнілова більшовики здобули найбільшу популярність?

 на Харківщині

 у Донбасі

 на Чернігівщині

 

Лідером самостійників був

 М.Міхновський

 М.Грушевський

 В.Винниченко

 

Повстання в Києві на заводі “Арсенал” проти УЦР відбулося в

 жовтні 1917 р.

 січні 1918 р.

 лютому 1918 р.

 

Чому саме в Харкові було проголошено радянську владу в Україні?

 Тому, що це місто було найбільшим в Україні

 Тому, що тут було найбільше прихильників більшовиків

 Місто близько розташоване до Росії

 

Командиром Першого Українського корпусу був

 С. Петлюра

 М. Міхновський

 П. Скоропадський

 

Яку назву мала армія радянської “УНР”?

 Червона армія

 Червоні козаки

 Радянська армія

 

Яка організація стала ініціатором створення УЦР?

 ТУП

 РОГО

 Тимчасовий уряд Росії

 

Основним найбільш чисельним прошарком українського суспільства напередодні революції 1917 р. були

 робітництво

 селянство

 інтелігенція

 

Коли було утворено Українську Центральну Раду?

 у березні 1917 р.

 у червні 1917 р.

 у жовтні 1917 р.

 

Хто був обраний головою УЦР?

 М. Грушевський

 В. Винниченко

 С. Петлюра

 С. Єфремов

 

На скільки губерній поширювалась влада Генерального Секретаріата згідно з “Тимчасовими інструкціями Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”?

 5

 7

 9

 

Які політичні сили вели боротьбу за владу в Києві після повалення Тимчасового уряду в Петрограді?

 більшовики і штаб КВО

 більшовики, УЦР, штаб КВО

 УЦР та штаб КВО

 

Згідно з яким Універсалом УЦР поповнювалась представниками національних меншин?

 Першим

 Другим

 Третім

 

Який Універсал УЦР містив програму соціально-економічних перетворень?

 Перший

 Другий

 Третій

 Четвертий

 

Де відбувся І Всеукраїнський з`їзд рад, на якому було проголошено встановлення радянської влади в Україні?

 у Києві

 у Харкові

 у Катеринославі

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus