Тестування: Українські землі в роки Першої світової війни

Коли розпочалася Перша світова війна?

 1913 р.

 1914 р.

 1915 р.

 1916 р.

 

У якому році війна торкнулась українських земель?

 1913 р.

 1914 р.

 1915 р.

 1916 р.

 

"Брусиловський прорив" був здійснений російськими військами у

 1913 р.

 1914 р.

 1915 р.

 1916 р.

 

До якої армії було мобілізовано більше українців?

 до російської

 до австро-угорської

 до німецької

 до української

 

У складі якої армії було створено легіон Українських січових стрільців?

 російської

 австро-угорської

 німецької

 французької

 

Переважно яким було ставлення українського населення Галичини до вступу на територію краю російських військ?

 позитивним

 негативним

 нейтральним

 

Як називалась адміністративна одиниця створена росіянами після загарбання Західної України 1914 р.?

 Галицька губернія

 Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

 “Королівство Руське”

 Коронний край

 Галицько-Волинське губернаторство

 

Головна Українська Рада (ГУР) закликала українців підтримати у війні:

 Росію

 Австро-Угорщину

 Англію і Францію

 Німеччину

 

Лідерами СВУ були:

 С.Петлюра, В.Винниченко

 Д.Донцов, В.Дорошенко, М.Меленевський

 М.Грушевський, Є.Чикаленко

 А.Шептицький, В.Донцов

 

Які фронти російської армії проходили українськими землями?

 Західний

 Південно-Західний

 Південний

 Північний

 Румунський

 

Автором статті “Війна і українці” був:

 М.Грушевський

 С.Петлюра

 В.Винниченко

 М.Міхновський

 А.Шептицький

 

Останній наступ російської армії в Галичині у роки Першої світової війни відбувся

 влітку 1916 р.

 влітку 1917 р.

 влітку 1918 р.

 восени 1918 р.

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus