Глава #8. API для пошуку

В даний час сервіс Zip-кодів повертає один запис за раз (за запит). Ми будемо розширювати API, щоб дозволити отримання кількох Zip-кодів відразу і фільтрувати колекцію за допомогою параметрів пошуку.

Ми повинні створити URL-шлях для отримання колекції Zip-кодів. Ми дозволимо користувачам фільтрувати Zip-коди по всіх атрибутами моделі, а також шукати по початку атрибуту zip (пошук кодів, які починаються з кількох конкретних символів).

Створення шляху (URL)

По-перше, ми створимо URL-обробник, який повертає всі Zip-коди. Додайте наступний код в app/controllers/zip_codes_controller.rb

get "/api/v1/zip_codes.json" do
 zip_codes = ZipCode.all
 zip_codes.to_json
end

Ми повинні перевірити його: створити rspec тест або перевірити його вручну. По-перше, ми повинні заповнити таблицю zip_codes в базі даних деякими тестовими даними. sinatra-activerecord містить rake задачу для цього - db:seed. Ви можете побачити всі доступні rake задачі виконавши rake -T в терміналі (з теки zip_codes). Створіть файл db/seeds.rb з інструкціями для створення 40 Zip-кодів.

require "factory_girl"
require "faker"
require File.join(settings.root, 'spec', 'factories', 'zip_codes.rb')

FactoryGirl.create_list(:zip_code, 40)

Ми використовуємо ту ж фабрику (factory), яку ми використовуємо в тестах.

Виконайте

$ rake db:seed

І запустіть сервіс

$ ruby application.rb

Потім перейдіть в іншу вкладку (або вікно) терміналу і виконайте

$ curl localhost:4567/api/v1/zip_codes.json

[{"zip_code":{"id":401,"zip":"71663","street_name":"Larue Lake","building_number":"2433","city":"Thompsonfurt","state":"Kansas","created_at":"2015-02-15T09:02:25.374Z","updated_at":"2015-02-15T09:02:25.374Z"}},{"zip_code":{"id":402,"zip":"40664-8387","street_name":"Wuckert Mall","building_number":"2294","city":"New Aiyanatown","state":"Wyoming",
...

Ми бачимо досить багато Zip-кодів в HTTP-відповіді. Ми можемо додати обмеження за замовчуванням, щоб уникнути цього. Змініть код в app/controllers/zip_codes_controller.rb.

get "/api/v1/zip_codes.json" do
 zip_codes = ZipCode.limit(20)
 zip_codes.to_json
end

Ми можемо дозволити клієнту передавати params[:limit] для настройки кількості записів у відповіді, але не будемо робити це для простоти.

Параметри пошуку

Ми будемо використовувати гем ransack, для пошуку записів по атрибутам. Додайте його в Gemfile. Я отримав помилку uninitialized constant Rails::Railtie (NameError), коли ransack був у Gemfile перед rspec_api_documentation. Додайте ransack після rspec_api_documentation, щоб уникнути цю проблему.

source 'https://rubygems.org'

gem 'rake'
gem 'sinatra', require: 'sinatra/main'
gem 'rack-contrib', git: 'https://github.com/rack/rack-contrib'
gem 'pg'
gem 'activerecord'
gem 'protected_attributes'
gem 'sinatra-activerecord'
gem 'sinatra-param'
gem 'faraday'
gem 'sinatra-can'

group :development, :test do
 gem 'thin'
 gem 'pry-debugger'
 gem 'rspec_api_documentation'
end

gem 'ransack'

group :test do
 gem 'rspec'
 gem 'shoulda'
 gem 'factory_girl'
 gem 'database_cleaner'
 gem 'rack-test'
 gem 'faker'
 gem 'fakeweb'
end

Виконайте bundle install

І поновіть код в app/controllers/zip_codes_controller.rb.

get "/api/v1/zip_codes.json" do
 zip_codes = ZipCode.search(params).result.limit(20)
 zip_codes.to_json
end

Тепер ransack дозволяє виконувати пошук, наприклад

$ curl "localhost:4567/api/v1/zip_codes.json?city_eq=Thompsonfurt&state_eq=Kansas"

$ curl "localhost:4567/api/v1/zip_codes.json?zip_start=40664"

Ви можете фільтрувати Zip-коди за параметрами типу <атрибут>_eq або <атрибут>_start для будь-якого атрибута (ім'я стовпця) таблиці бази даних. Документація для базового пошуку.

Ми повинні дозволити тільки потрібні параметри пошуку і приховати для користувачів всю міць ransack. Запит zip_start = 406 перетворюється в SQL zip LIKE '406%' (або ILIKE), запит zip_cont = 406 перетворюється в SQL zip LIKE '%406%' (або ILIKE). У першому випадку BTREE індекс колонки zip (індекс пошуку за бінарним деревом) може бути використаний PostgreSQL, у другому випадку - не може, і це призводить до повільного запиту.

get "/api/v1/zip_codes.json" do
 zip_codes = ZipCode.search(params.extract!('zip_start', 'street_name_eq',
  'building_number_eq', 'city_eq', 'state_eq')).result.limit(20)
 zip_codes.to_json
end

Тепер всі інші параметри пошуку будуть ігноруватися.

Індекси бази даних

Ми повинні додати індекси бази даних для таблиці zip_codes для швидкого пошуку. Потрібно додати індекси на кожен стовпець, оскільки ми дозволяємо пошук для кожного стовпця окремо. І цього буде досить для більшості випадків, так як PostgreSQL може об'єднувати індекси для пошуку.

Створення міграції (виконайте в терміналі з теки zip_codes)

$ rake db:create_migration NAME=add_indexes_to_zip_codes

І відредагуйте створену міграцію (новий файл в теці db/migraions)

class AddIndexesToZipCodes < ActiveRecord::Migration
 def up
  add_index :zip_codes, :street_name
  add_index :zip_codes, :building_number
  add_index :zip_codes, :city
  add_index :zip_codes, :state
 end

 def down
  remove_index :zip_codes, :street_name
  remove_index :zip_codes, :building_number
  remove_index :zip_codes, :city
  remove_index :zip_codes, :state
 end
end

Виконайте міграцію в оточенні development (за замовчуванням) і оточенні 'test`

$ rake db:migrate
$ RACK_ENV=test rake db:migrate

Аналіз SQL-запиту

Додайте цей код в app/controllers/zip_codes_controller.rb для перегляду SQL запитів в терміналі.

get "/api/v1/zip_codes.json" do
 zip_codes = ZipCode.search(params.extract!('zip_start', 'street_name_eq',
  'building_number_eq', 'city_eq', 'state_eq')).result.limit(20)
 puts "==== SQL ===="
 puts zip_codes.to_sql
 zip_codes.to_json
end

Потім перезавантажте сервіс (виконавши ruby application.rb) і зверніться до сервісу знову два рази.

$ curl "localhost:4567/api/v1/zip_codes.json?city_eq=Thompsonfurt&state_eq=Kansas"
$ curl "localhost:4567/api/v1/zip_codes.json?zip_start=40664"

Отримано два SQL запити:

SELECT "zip_codes".* FROM "zip_codes"
WHERE ("zip_codes"."city" = 'Thompsonfurt' AND "zip_codes"."state" = 'Kansas') LIMIT 20;

SELECT "zip_codes".* FROM "zip_codes"
WHERE ("zip_codes"."zip" ILIKE '40664%') LIMIT 20;

Ми проаналізуємо обидва запити, але спочатку давайте створимо побільше записів, щоб побачити різницю у фактичному часі виконання SQL запитів. Ми можемо зробити це у файлі seeds.rb або в консолі (script/console). Це займе деякий час.

require "factory_girl"
require "faker"
require File.join(settings.root, 'spec', 'factories', 'zip_codes.rb')

FactoryGirl.create_list(:zip_code, 100_000)

Тепер у нас є близько 100 000 записів в базі даних (можливо, ви додали кілька раніше). Відкрийте psql (інтерактивний термінал PostgreSQL).

$ psql zipcodes_development

Аналіз першого запиту за допомогою EXPLAIN ANALYSE, що дає нам план запиту і виконує запит повертаючи фактичний час виконання.

EXPLAIN ANALYSE SELECT "zip_codes".* FROM "zip_codes"
WHERE ("zip_codes"."city" = 'Thompsonfurt' AND "zip_codes"."state" = 'Kansas')
LIMIT 20;
                  QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------
 Limit (cost=4.43..12.22 rows=1 width=67) (actual time=0.108..0.109 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on zip_codes (cost=4.43..12.22 rows=1 width=67) (actual time=0.104..0.104 rows=1 loops=1)
     Recheck Cond: ((city)::text = 'Thompsonfurt'::text)
     Filter: ((state)::text = 'Kansas'::text)
     -> Bitmap Index Scan on index_zip_codes_on_city (cost=0.00..4.43 rows=2 width=0) (actual time=0.074..0.074 rows=1 loops=1)
        Index Cond: ((city)::text = 'Thompsonfurt'::text)
 Total runtime: 0.247 ms
(7 rows)

QUERY PLAN важко читати, але ми можемо бачити час 0,247 мс, що досить швидко, рядок Bitmap Index Scan on index_zip_codes_on_city означає, що був використаний індекс на стовпці city - це добре.

Тепер давайте виконаємо EXPLAIN ANALYSE для другого SQL запиту

EXPLAIN ANALYSE SELECT "zip_codes".* FROM "zip_codes"
WHERE ("zip_codes"."zip" ILIKE '40664%') LIMIT 20;
                  QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------
 Limit (cost=0.42..8.44 rows=10 width=67) (actual time=0.128..0.135 rows=2 loops=1)
  -> Index Scan using index_zip_codes_on_zip on zip_codes (cost=0.42..8.44 rows=10 width=67) (actual time=0.126..0.133 rows=2 loops=1)
     Index Cond: (((zip)::text >= '40664'::text) AND ((zip)::text < '40665'::text))
     Filter: ((zip)::text ~~* '40664%'::text)
 Total runtime: 0.211 ms
(5 rows)

І знову був використаний індекс бази даних. Чесно кажучи, я не очікував цього, я думав, що PostgreSQL не може використовувати індекс Bitmap (бінарне дерево) для умови ILIKE (пошук без урахування регістру). У загальному випадку база даних не може використовувати бінарний індекс для пошуку без урахування регістру, але в цьому випадку рядок, який містить тільки цифри дорівнює самій собі у верхньому і нижньому регістрі.

Ви можете побачити різницю між LIKE і ILIKE якщо пошук здійснюється по рядку, який відрізняється у верхньому і нижньому регістрі. Спробуйте порівняти наступні два запити:

EXPLAIN ANALYSE SELECT "zip_codes".* FROM "zip_codes" WHERE ("zip_codes"."zip" LIKE 'foo%') LIMIT 20;
EXPLAIN ANALYSE SELECT "zip_codes".* FROM "zip_codes" WHERE ("zip_codes"."zip" ILIKE 'foo%') LIMIT 20;

В первом случае индекс используется, во втором - нет (QUERY PLAN містить рядок "Seq Scan on zip_codes" замість "Index Scan using index_zip_codes_on_zip on zip_codes" і запит набагато повільніше).

Гіпотетично, якщо вам потрібен тільки пошук з урахуванням регістру, ми можемо замінити ILIKE наLIKE

get "/api/v1/zip_codes.json" do
 zip_codes = ZipCode.search(params.extract!('street_name_eq',
  'building_number_eq', 'city_eq', 'state_eq')).result.limit(20)
 zip_codes = zip_codes.where("zip LIKE ", "#{params[:zip_start]}%") if params[:zip_start]
 zip_codes.to_json
end

Зверніть увагу, що бінарний індекс не може бути використаний для пошуку за умовою zip LIKE '%123%', в цьому випадку ми повинні мати індекс для повнотекстового пошуку (full search index). Бінарний індекс може бути використаний тільки для пошуку, де ми точно знаємо декілька символів з самого початку. Пошук перетворює умову в ((zip)::text >= '123'::text) AND ((zip)::text < '123'::text).

Відзначимо також, що питання про можливе застосування індексу може залежати від установки бази даних (не тільки версії), наприклад, якщо база даних не використовує стандартну "C" локаль, і ми хочемо використати BTREE індекс для LIKE запитів ми повинні створити індекс визначивши клас оператора, див. класи операторів і операторних сімейств.

execute "CREATE INDEX index_zip_codes_on_zip ON zip_codes (postcode varchar_pattern_ops);" 

Резюме

Ми створили URL для отримання списку Zip-кодів і використовували гем ransack для фільтрації записів. Ми створили індекси бази даних для оптимізації SQL-запитів.