Глава #7. Аутентифікація та авторизація

Ми повинні думати про безпеку та права доступу, в даний час веб-сервіс Zip-кодів відкритий для громадськості - будь-хто може створити новий Zip-код і оновити або видалити зовсім. Давайте створимо авторизацію користувачів використовуючи веб-сервіс users, створений в главі №4. Усі зареєстровані користувачі зможуть створювати нові ZIP-коди і тільки користувач-адміністратор зможе оновити або видалити існуючий Zip-код.

Клієнт веб-сервісу Zip-кодів повинен передати токен в HTTP заголовку для аутентифікації. Веб-сервіс Zip-кодів буде використовувати цей же токен, щоб отримати ідентифікатор користувача з веб-сервісу users. Так внутрішньо, веб-сервіс Zip-кодів виконує (виконуватиме) ще один HTTP запит - це викликає незначну втрату продуктивності. Ви повинні брати до уваги витрати на виконання внутрішніх HTTP запитів при розробці архітектури сервісу.

Дистанційні виклики до users сервісу

Пам'ятайте users сервіс, який був створений в главі №4 - ми плануємо використовувати його для аутентифікації в сервісі Zip-кодів. Ми зробимо деяке дослідження про те, як ми будемо використовувати users сервіс з ruby коду.

Нам потрібен HTTP-клієнт гем, наприклад faraday. Встановіть його будь ласка.

$ gem install faraday

Потім запустіть будь ласка веб-сервіс users на порту 4545 (виконайте в терміналі з теки users)

$ ruby service.rb -p 4545

Відкрийте нову вкладку термінала і запустіть irb сесію (надрукуйтеirb і натисніть Enter). Ось наша сесія:

$ irb
> require "faraday"
=> true
> response = Faraday.new("http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
> headers: { "Authorization" => "OAuth b259ca1339e168b8295287648271acc94a9b3991c608a3217fecc25f369aaa86" }).get
=> #<Faraday::Response:0x0000010199d1d8 @on_complete_callbacks=[], @env=#<Faraday::Env @method=:get @body="{\"user\":{\"type\":\"RegularUser\"}}" @url=#<URI::HTTP:0x000001019abc60 URL:http://localhost:4545/api/v1/users/me.json> @request=#<Faraday::RequestOptions (empty)> @request_headers={"Authorization"=>"OAuth b259ca1339e168b8295287648271acc94a9b3991c608a3217fecc25f369aaa86", "User-Agent"=>"Faraday v0.9.1"} @ssl=#<Faraday::SSLOptions (empty)> @response_headers={"content-type"=>"application/json", "content-length"=>"31", "x-content-type-options"=>"nosniff", "connection"=>"close", "server"=>"thin"} @status=200>>
> response.status
=> 200
> response.body
=> "{\"user\":{\"type\":\"RegularUser\"}}"

Ми використовували коректний токен для "RegularUser". Давайте спробуємо некоректний токен.

$ irb
> require "faraday"
=> true
> response = Faraday.new("http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
> headers: { "Authorization" => "OAuth incorrect" }).get
=> #<Faraday::Response:0x00000101097a70 @on_complete_callbacks=[], @env=#<Faraday::Env @method=:get @body="{\"message\":\"Invalid or expired token\"}" @url=#<URI::HTTP:0x0000010183a020 URL:http://localhost:4545/api/v1/users/me.json> @request=#<Faraday::RequestOptions (empty)> @request_headers={"Authorization"=>"OAuth incorrect", "User-Agent"=>"Faraday v0.9.1"} @ssl=#<Faraday::SSLOptions (empty)> @response_headers={"content-type"=>"application/json", "content-length"=>"38", "x-content-type-options"=>"nosniff", "connection"=>"close", "server"=>"thin"} @status=401>>
> response.status
=> 401
> response.body
=> "{\"message\":\"Invalid or expired token\"}"

Ми можемо реалізувати ту ж логіку в сервісі Zip-кодів. HTTP "Authorization" заголовок доступний в sinatra як request.env['HTTP_AUTHORIZATION'].

Дистанційна аутентифікація

Ми будемо використовувати гем авторизації для Ruby On Rails - cancan і sinatra обгортку для нього - sinatra-can. Нам потрібен буде гем fakeweb для емуляції запитів до users сервісу в тестах. Будь ласка, додайте три цих гема в Gemfile:

source 'https://rubygems.org'

gem 'rake'
gem 'sinatra', require: 'sinatra/main'
gem 'rack-contrib', git: 'https://github.com/rack/rack-contrib'
gem 'pg'
gem 'activerecord'
gem 'protected_attributes'
gem 'sinatra-activerecord'
gem 'sinatra-param'

# Simple, but flexible HTTP client library, with support for multiple backends. 
gem 'faraday'

# CanCan wrapper for Sinatra. (CanCan is Authorization Gem for Ruby on Rails)
gem 'sinatra-can'

group :development, :test do
 gem 'thin'
 gem 'pry-debugger'
 gem 'rspec_api_documentation'
end

group :test do
 gem 'rspec'
 gem 'shoulda'
 gem 'factory_girl'
 gem 'database_cleaner'
 gem 'rack-test'
 gem 'faker'

 # A test helper for faking responses to web requests
 gem 'fakeweb'
end

І виконайте (з теки zip_codes в терміналі)

$ bundle install

Ми будемо використовувати допоміжні методи з sinatra-can, щоб налаштувати current_user і current_ ability. Ми також повинні додати обробники помилок для 401 і 403. Будь ласка, поновіть файл application.rb.

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym
puts "Loaded #{Sinatra::Application.environment} environment"

set :root, File.dirname(__FILE__)
use Rack::CommonLogger, File.new(File.join(settings.root, 'log',
 "#{settings.environment}.log"), 'a+').tap { |f| f.sync = true }

Dir[File.join(settings.root, "app/{models,controllers}/*.rb")].each { |f| require f }

use Rack::PostBodyContentTypeParser
before { content_type :json }
ActiveRecord::Base.include_root_in_json = true

# Set up current_user
user do
 if request.env['HTTP_AUTHORIZATION'].present?
  response = Faraday.new("http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
   headers: { 'Authorization' => request.env['HTTP_AUTHORIZATION'] }).get
  halt 401 if response.status == 401 # go to error 401 handler
  OpenStruct.new(JSON.parse(response.body)['user']) if response.success?
 end
end

# Set up current_ability
ability do |user|
 can :manage, ZipCode if user.present? && user.type == 'AdminUser'
 can :create, ZipCode if user.present? && user.type == 'RegularUser'
end

# Client uses incorrect token
error(401) { '{"message":"Invalid or expired token"}' }

# Operation forbidden (user can be logged in with token or public)
error(403) { '{"message":"Access Forbidden"}' }

error(ActiveRecord::RecordNotFound) { [404, '{"message":"Record not found"}'] }
error(ActiveRecord::RecordInvalid) do
 [422, { message: "Validation errors occurred",
     errors: env['sinatra.error'].record.errors.messages }.to_json ]
end
error { '{"message":"An internal server error occurred. Please try again later."}' }

І перевірка ability у файлі app/controllers/zip_codes_controller.rb допоміжним методод authorize! з sinatra-can.

post "/api/v1/zip_codes.json" do
 param :zip_code, Hash, required: true
 zip_code = ZipCode.new(params[:zip_code])
 authorize! :create, zip_code # Authorize create new ZipCode
 zip_code.save!
 status 201
 zip_code.to_json
end

# No authorization - available for not logged in users
get "/api/v1/zip_codes/:zip.json" do
 param :zip, String, format: /\A\d{5}(?:-\d{4})?\Z/
 zip_code = ZipCode.find_by_zip!(params[:zip])
 zip_code.to_json
end

put "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
 param :id, Integer, max: 2147483647
 param :zip_code, Hash, required: true
 zip_code = ZipCode.find(params[:id])
 authorize! :update, zip_code # Authorize update ZipCode
 zip_code.update_attributes!(params[:zip_code]) if params[:zip_code].any?
 zip_code.to_json
end

delete "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
 param :id, Integer, max: 2147483647
 zip_code = ZipCode.find(params[:id])
 authorize! :destroy, zip_code # Authorize destroy ZipCode
 zip_code.destroy!
end

Емуляція віддаленої аутентифікації в тестах

Ми повинні виправити acceptance тести. Є кілька тестів, які не проходять - все через спроби публічного доступу до захищених дій - 403 помилка при спробі змінити Zip-код.

По-перше, ви повинні бути повідомлені, якщо програма виконує зовнішні запити HTTP в тестах (в нашому випадку до users сервісу). Змініть файл spec/spec_helper.rb - додайте рядок FakeWeb.allow_net_connect = false

ENV['RACK_ENV'] = 'test'
require File.expand_path("../../application", __FILE__)

FactoryGirl.find_definitions

# Catch when requests are made for unregistered URIs.
FakeWeb.allow_net_connect = false

RSpec.configure do |config|
 config.include Rack::Test::Methods
 config.include FactoryGirl::Syntax::Methods
 config.default_formatter = 'doc' if config.files_to_run.one?

 def app
  Sinatra::Application
 end

 config.before(:suite) do
  DatabaseCleaner.clean_with :truncation
  DatabaseCleaner.strategy = :transaction
 end

 config.before(:each) do
  DatabaseCleaner.start
 end

 config.after(:each) do
  DatabaseCleaner.clean
 end
end

require "rspec_api_documentation/dsl"

RspecApiDocumentation.configure do |config|
 config.docs_dir = Pathname.new(Sinatra::Application.root).join("doc")
 config.app = Sinatra::Application
 config.api_name = "Zip-Codes API"
 config.format = :html
 config.curl_host = 'https://zipcodes.example.com'
 config.curl_headers_to_filter = %w(Host Cookie)
end

У тестах ми повинні емулювати ситуацію, коли клієнт використовує токен. Коли клієнт не передає OAuth токен - програма не повинна виконувати запит до users сервісу.

header "Authorization", 'OAuth abcdefgh12345678'

Метод [header] (https://github.com/zipmark/rspec_api_documentation#header) визначено у гемі rspec_api_documentation.

І імітуємо HTTP відповідь з users сервісу

FakeWeb.register_uri(:get, "http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
 body: '{"user":{"id":1,"type":"AdminUser"}}')

Ось оновлена версія файлу spec/acceptance/zip_codes_spec.rb

require "spec_helper"

resource 'ZipCode' do
 post "/api/v1/zip_codes.json" do
  header "Content-Type", "application/json"

  parameter :zip, "Zip", scope: :zip_code, required: true
  parameter :street_name, "Street name", scope: :zip_code
  parameter :building_number, "Building number", scope: :zip_code
  parameter :city, "City", scope: :zip_code
  parameter :state, "State", scope: :zip_code
  let(:raw_post) { params.to_json }

  # let(:valid_attributes) do
  #  { zip: "35761-7714", street_name: "Lavada Creek",
  #    building_number: "88871", city: "New Herminaton", state: "Rhode Island" }
  # end
  let(:valid_attributes) { attributes_for(:zip_code) }
  let(:new_zip_code) { ZipCode.last }

  context "Public User", document: nil do
   example "Create Zip Code" do
    do_request(zip_code: valid_attributes)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 403
    expect(json_response).to eq(message: "Access Forbidden")
    expect(new_zip_code).to be_nil
   end
  end

  context 'Regular User (authenticated user with type "RegularUser")' do
   header "Authorization", 'OAuth abcdefgh12345678'
   before { FakeWeb.register_uri(:get, "http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
    body: '{"user":{"id":1,"type":"RegularUser"}}') }

   example "Create Zip Code by Regular User" do
    do_request(zip_code: valid_attributes)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 201
    expect(json_response[:zip_code].values_at(*valid_attributes.keys)).to eq valid_attributes.values
    expect(new_zip_code).to be_present
    expect(new_zip_code.attributes.values_at(*valid_attributes.keys.map(&:to_s))).to eq valid_attributes.values
   end

   example "Create Zip Code with invalid params", document: nil do
    do_request(zip_code: { zip: "1234" })

    expect(status).to eq 422
    expect(response_body).to eq '{"message":"Validation errors occurred","errors":{"zip":["is invalid"]}}'
    expect(new_zip_code).to be_nil
   end

   example "Create Zip Code provide not Hash zip_code params", document: nil do
    do_request(zip_code: "STRING")

    expect(status).to eq 422
   end

   example "Create Zip Code do not provide zip_code params", document: nil do
    do_request

    expect(status).to eq 400
    expect(response_body).to eq '{"message":"Invalid Parameter: zip_code","errors":{"zip_code":"Parameter is required"}}'
   end
  end

  context 'Admin User', document: nil do
   header "Authorization", 'OAuth abcdefgh12345678'
   before { FakeWeb.register_uri(:get, "http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
    body: '{"user":{"id":1,"type":"AdminUser"}}') }

   example "Create Zip Code" do
    do_request(zip_code: valid_attributes)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 201
    expect(json_response[:zip_code].values_at(*valid_attributes.keys)).to eq valid_attributes.values
    expect(new_zip_code).to be_present
    expect(new_zip_code.attributes.values_at(*valid_attributes.keys.map(&:to_s))).to eq valid_attributes.values
   end
  end
 end

 get "/api/v1/zip_codes/:zip.json" do
  parameter :zip, "Zip", scope: :zip_code, required: true

  let(:zip_code) { create(:zip_code) }

  context "Public User" do
   example "Read Zip Code" do
    do_request(zip: zip_code.zip)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 200
    expect(json_response[:zip_code].values_at(:id, :zip, :street_name, :building_number, :city, :state)).to eq(
     zip_code.attributes.values_at('id', 'zip', 'street_name', 'building_number', 'city', 'state'))
   end

   example "Read Zip Code that does not exist", document: nil do
    do_request(zip: '12345-6789')

    expect(status).to eq 404
    expect(response_body).to eq '{"message":"Record not found"}'
   end

   example "Read Zip Code provide invalid format zip", document: nil do
    do_request(zip: '1234')
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 400
    expect(json_response[:message]).to eq 'Invalid Parameter: zip'
    expect(json_response[:errors][:zip]).to eq 'Parameter must match format (?-mix:\A\d{5}(?:-\d{4})?\Z)'
   end
  end

  context 'Regular User (authenticated user with type "RegularUser")', document: nil do
   header "Authorization", 'OAuth abcdefgh12345678'
   before { FakeWeb.register_uri(:get, "http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
    body: '{"user":{"id":1,"type":"RegularUser"}}') }

   example "Read Zip Code" do
    do_request(zip: zip_code.zip)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 200
    expect(json_response[:zip_code].values_at(:id, :zip, :street_name, :building_number, :city, :state)).to eq(
     zip_code.attributes.values_at('id', 'zip', 'street_name', 'building_number', 'city', 'state'))
   end
  end

  context "Admin User", document: nil do
   header "Authorization", 'OAuth abcdefgh12345678'
   before { FakeWeb.register_uri(:get, "http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
    body: '{"user":{"id":1,"type":"AdminUser"}}') }

   example "Read Zip Code" do
    do_request(zip: zip_code.zip)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 200
    expect(json_response[:zip_code].values_at(:id, :zip, :street_name, :building_number, :city, :state)).to eq(
     zip_code.attributes.values_at('id', 'zip', 'street_name', 'building_number', 'city', 'state'))
   end
  end
 end

 put "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
  header "Content-Type", "application/json"

  parameter :id, "Record ID", required: true
  parameter :street_name, "Street name", scope: :zip_code
  parameter :building_number, "Building number", scope: :zip_code
  parameter :city, "City", scope: :zip_code
  parameter :state, "State", scope: :zip_code
  let(:raw_post) { params.to_json }

  let(:zip_code) { create(:zip_code) }
  let(:valid_attributes) { attributes_for(:zip_code) }

  context "Public User", document: nil do
   example "Update Zip Code" do
    do_request(id: zip_code.id, zip_code: valid_attributes)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 403
    expect(json_response).to eq(message: "Access Forbidden")
   end
  end

  context 'Regular User (authenticated user with type "RegularUser")', document: nil do
   header "Authorization", 'OAuth abcdefgh12345678'
   before { FakeWeb.register_uri(:get, "http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
    body: '{"user":{"id":1,"type":"RegularUser"}}') }

   example "Update Zip Code" do
    do_request(id: zip_code.id, zip_code: valid_attributes)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 403
    expect(json_response).to eq(message: "Access Forbidden")
   end
  end

  context "Admin User" do
   header "Authorization", 'OAuth abcdefgh12345678'
   before { FakeWeb.register_uri(:get, "http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
    body: '{"user":{"id":1,"type":"AdminUser"}}') }

   example "Update Zip Code by Admin" do
    do_request(id: zip_code.id, zip_code: valid_attributes)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 200
    expect(json_response[:zip_code].values_at(:zip, :street_name, :building_number, :city, :state)).to eq(
     valid_attributes.values_at(:zip, :street_name, :building_number, :city, :state))
    expect(zip_code.reload.attributes.values_at(*valid_attributes.keys.map(&:to_s))).to eq valid_attributes.values
   end

   example "Update Zip Code that does not exist", document: nil do
    do_request(id: 800, zip_code: valid_attributes)

    expect(status).to eq 404
    expect(response_body).to eq '{"message":"Record not found"}'
   end

   example "Update Zip Code provide to big ID number", document: nil do
    do_request(id: 3000000000, zip_code: valid_attributes)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 400
    expect(json_response[:message]).to eq 'Invalid Parameter: id'
    expect(json_response[:errors][:id]).to eq 'Parameter cannot be greater than 2147483647'
   end

   example "Update Zip Code provide not Hash zip_code params", document: nil do
    do_request(id: zip_code.id, zip_code: "STRING")

    expect(status).to eq 200
   end

   example "Update Zip Code do not provide zip_code params", document: nil do
    do_request(id: zip_code.id)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 400
    expect(json_response[:message]).to eq 'Invalid Parameter: zip_code'
    expect(json_response[:errors][:zip_code]).to eq 'Parameter is required'
   end
  end
 end

 delete "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
  parameter :id, "Record ID", required: true

  let(:zip_code) { create(:zip_code) }

  context "Public User", document: nil do
   example "Delete Zip Code" do
    do_request(id: zip_code.id)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 403
    expect(json_response).to eq(message: "Access Forbidden")
    expect(ZipCode.where(id: zip_code.id)).to be_present
   end
  end

  context 'Regular User (authenticated user with type "RegularUser")', document: nil do
   header "Authorization", 'OAuth abcdefgh12345678'
   before { FakeWeb.register_uri(:get, "http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
    body: '{"user":{"id":1,"type":"RegularUser"}}') }

   example "Delete Zip Code" do
    do_request(id: zip_code.id)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 403
    expect(json_response).to eq(message: "Access Forbidden")
    expect(ZipCode.where(id: zip_code.id)).to be_present
   end
  end

  context "Admin User" do
   header "Authorization", 'OAuth abcdefgh12345678'
   before { FakeWeb.register_uri(:get, "http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
    body: '{"user":{"id":1,"type":"AdminUser"}}') }

   example "Delete Zip Code by Admin" do
    do_request(id: zip_code.id)

    expect(status).to eq 200
    expect(ZipCode.where(id: zip_code.id)).to be_empty
   end

   example "Delete Zip Code that does not exist", document: nil do
    do_request(id: 800)

    expect(status).to eq 404
    expect(response_body).to eq '{"message":"Record not found"}'
   end

   example "Delete Zip Code provide to big ID number", document: nil do
    do_request(id: 3000000000)
    json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

    expect(status).to eq 400
    expect(json_response[:message]).to eq 'Invalid Parameter: id'
    expect(json_response[:errors][:id]).to eq 'Parameter cannot be greater than 2147483647'
   end
  end
 end
end

Ми протестували всі випадки, коли користувач Admin, звичайний користувач або публічний користувач використовує API сервісу Zip-кодів. Тепер ми можемо зробити рефакторинг з упевненістю, що сервіс буде працювати належним чином після змін (якщо після змін пройдуть тести).

Рефакторінг

Ми можемо перенести ability в окремий клас - app/models/ability.rb, cancan (sinatra-can) використовує цей клас за замовчуванням.

class Ability
 include CanCan::Ability

 def initialize(user)
  return unless user

  can :manage, ZipCode if user.type == 'AdminUser'
  can :create, ZipCode if user.type == 'RegularUser'
 end
end

І видаліть блок ability з файлаapplication.rb

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym
puts "Loaded #{Sinatra::Application.environment} environment"

set :root, File.dirname(__FILE__)
use Rack::CommonLogger, File.new(File.join(settings.root, 'log',
 "#{settings.environment}.log"), 'a+').tap { |f| f.sync = true }

Dir[File.join(settings.root, "app/{models,controllers}/*.rb")].each { |f| require f }

use Rack::PostBodyContentTypeParser
before { content_type :json }
ActiveRecord::Base.include_root_in_json = true

# Set up current_user
user do
 if request.env['HTTP_AUTHORIZATION'].present?
  response = Faraday.new("http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
   headers: { 'Authorization' => request.env['HTTP_AUTHORIZATION'] }).get
  halt 401 if response.status == 401 # go to error 401 handler
  OpenStruct.new(JSON.parse(response.body)['user']) if response.success?
 end
end

# Client uses incorrect token
error(401) { '{"message":"Invalid or expired token"}' }

# Operation forbidden (user can be logged in with token or public)
error(403) { '{"message":"Access Forbidden"}' }

error(ActiveRecord::RecordNotFound) { [404, '{"message":"Record not found"}'] }
error(ActiveRecord::RecordInvalid) do
 [422, { message: "Validation errors occurred",
     errors: env['sinatra.error'].record.errors.messages }.to_json ]
end
error { '{"message":"An internal server error occurred. Please try again later."}' }

Також ми можемо використовувати допоміжний метод load_and_authorize! з sinatra-can. Це дозволяє знайти запис за params[:id] і перевірити доступність в одному рядку.

Таким чином, ми можемо написати так:

load_and_authorize! ZipCode

Instead this:

@zip_code = ZipCode.find(params[:id])
authorize! :update, @zip_code

Or this:

@zip_code = ZipCode.find(params[:id])
authorize! :destroy, @zip_code

Але як sinatra-can здогадається, для яких ability перевіряти доступ (update або destroy)? load_and_authorize перевіряє ability відповідно до методу запиту: PUT для :update, DELETE для :destroy. Також зверніть увагу, що load_and_authorize! ініціалізує змінну екземпляру (ім'я з префіксом @).

Оновлена версія app/controllers/zip_codes_controller.rb

post "/api/v1/zip_codes.json" do
 param :zip_code, Hash, required: true
 zip_code = ZipCode.new(params[:zip_code])
 authorize! :create, zip_code
 zip_code.save!
 status 201
 zip_code.to_json
end

get "/api/v1/zip_codes/:zip.json" do
 param :zip, String, format: /\A\d{5}(?:-\d{4})?\Z/
 zip_code = ZipCode.find_by_zip!(params[:zip])
 zip_code.to_json
end

put "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
 param :id, Integer, max: 2147483647
 param :zip_code, Hash, required: true
 load_and_authorize! ZipCode # load @zip_code and authorize! :update, @zip_code
 @zip_code.update_attributes!(params[:zip_code]) if params[:zip_code].any?
 @zip_code.to_json
end

delete "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
 param :id, Integer, max: 2147483647
 load_and_authorize! ZipCode # load @zip_code and authorize! :destroy, @zip_code
 @zip_code.destroy!
end

Якщо запис не знайдено sinatra-can викликає error(404) (майже теж, що halt(404)). Ми повинні додати JSON-повідомлення про помилку 404 так само як при перехопленні ActiveRecord::RecordNotFound.

У файлі application.rb замініть рядок

error(ActiveRecord::RecordNotFound) { [404, '{"message":"Record not found"}'] }`

на

error(404, ActiveRecord::RecordNotFound) { [404, '{"message":"Record not found"}'] }

Ось повний application.rb

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym
puts "Loaded #{Sinatra::Application.environment} environment"

set :root, File.dirname(__FILE__)
use Rack::CommonLogger, File.new(File.join(settings.root, 'log',
 "#{settings.environment}.log"), 'a+').tap { |f| f.sync = true }

Dir[File.join(settings.root, "app/{models,controllers}/*.rb")].each { |f| require f }

use Rack::PostBodyContentTypeParser
before { content_type :json }
ActiveRecord::Base.include_root_in_json = true

user do
 if request.env['HTTP_AUTHORIZATION'].present?
  response = Faraday.new("http://localhost:4545/api/v1/users/me.json",
   headers: { 'Authorization' => request.env['HTTP_AUTHORIZATION'] }).get
  halt 401 if response.status == 401 # go to error 401 handler
  OpenStruct.new(JSON.parse(response.body)['user']) if response.success?
 end
end

error(401) { '{"message":"Invalid or expired token"}' }
error(403) { '{"message":"Access Forbidden"}' }
error(404, ActiveRecord::RecordNotFound) { [404, '{"message":"Record not found"}'] }
error(ActiveRecord::RecordInvalid) do
 [422, { message: "Validation errors occurred",
     errors: env['sinatra.error'].record.errors.messages }.to_json ]
end
error { '{"message":"An internal server error occurred. Please try again later."}' }

Не забудьте провести тести.

Резюме

Ми створили віддалену (дистанційну) аутентифікацію за допомогою веб-сервісу users використовуючи HTTP-клієнт бібліотеку faraday. Ми використовували fakeweb для тестування віддаленої аутентифікації (емуляція відповіді від веб-сервісу users).

Ми використовували [sinatra-can] (https://github.com/shf/sinatra-can) (sinatra обгортка для cancan) для авторизації. Ми розширили сервіс Zip-кодів з 401 і 403 кодами стану HTTP (і повідомленнями про помилки).