Глава #5. JSON веб-сервіси

Веб-сервіси можуть використовувати різні формати для серіалізациі даних. Найбільш поширеними є XML і JSON. JSON - простий формат, який до того ж прекрасно підходить для JavaScript-додатків, які працюють у веб-браузері. Одним з обмежень при використанні JSON є відсутність вбудованої можливості вказувати типи даних (наприклад, String,Integer, Array). Клієнт повинен самостійно визначати тип даних. У більшості випадків це очевидно і обробляється JSON парсером.

Приклад даних в JSON форматі:

{"name":"Lyric Adams","account":208.6,"orders":[456,803,1204],"address":"871 Tommie Roads","city":"Halchester","birthday":"1986-05-07","registeration_date":"2015-02-23"}

Ті ж дані з відступами:

{
 "name": "Lyric Adams",
 "account": 208.6,
 "orders": [456,803,1204],
 "address": "871 Tommie Roads",
 "city": "Halchester",
 "birthday": "1986-05-07",
 "registeration_date": "2015-02-23"
}

Тут представлені дані про клієнта у вигляді сховища ключ-значення. Аналізатор (парсер) JSON здатний визначити типи деяких атрибутів: "Lyric Adams" - рядок (String), 208.6 - число з плаваючою точкою, [456,803,1204] - масив цілих чисел. Атрибути "birthday" і "registeration_date" містять строкові значення. Типи даних для дати і часу представлені у вигляді рядків у форматі JSON.

Є принаймні два способи для того, щоб перетворити всі рядки з датою в тип даних для дати: перевірити всі значення, які відповідають регулярному виразу для дати і часу і перетворити їх, або конвертувати тільки значення із заданого списку ключів (ви повинні знати заздалегідь, звідкись, всі ключі, які містять значення дати і часу).

Кілька наступних глав присвячені розробці веб-сервісу для управління Zip-кодами (поштові індекси США). У цій главі ми створимо сервіс, який надає дані у форматі JSON і обробляє дані у форматі JSON із запитів.

Створення структури сервісу Zip-кодів

Створіть, будь ласка, теку zip_codes десь у вашій системі. Створіть теки app,config, db,doc, log,script, spec. Створіть теку models іcontrollers всередині теки app, а також створіть текиacceptance, factories,models всередині теки spec. Створіть файл config / database.yml з вашими настройками бази даних, ось моя версія:

development:
 adapter: postgresql
 encoding: unicode
 database: zipcodes_development
 username: alex

test:
 adapter: postgresql
 encoding: unicode
 database: zipcodes_test
 username: alex

Створіть файл script/console

#!/bin/bash

# parameter: RACK_ENV
bundle exec irb -r ./application.rb

І зробіть його виконуваним (для UNIX-подібних систем):

$ chmod +x script/console

Створіть файл spec/spec_helper.rb

ENV['RACK_ENV'] = 'test'
require File.expand_path("../../application", __FILE__)

FactoryGirl.find_definitions

RSpec.configure do |config|
 config.include Rack::Test::Methods
 config.include FactoryGirl::Syntax::Methods
 config.default_formatter = 'doc' if config.files_to_run.one?

 def app
  Sinatra::Application
 end

 config.before(:suite) do
  DatabaseCleaner.clean_with :truncation
  DatabaseCleaner.strategy = :transaction
 end

 config.before(:each) do
  DatabaseCleaner.start
 end

 config.after(:each) do
  DatabaseCleaner.clean
 end
end

require "rspec_api_documentation/dsl"

RspecApiDocumentation.configure do |config|
 config.docs_dir = Pathname.new(Sinatra::Application.root).join("doc")
 config.app = Sinatra::Application
 config.api_name = "Zip-Codes API"
 config.format = :html
 config.curl_host = 'https://zipcodes.example.com'
 config.curl_headers_to_filter = %w(Host Cookie)
end

Зверніть увагу, що ми оновили конфігурацію для гема rspec_api_documentation. Параметр налаштування curl_host важливий, якщо він встановлений документація буде содержатьcurl приклад, який часто використовується для налагодження веб-сервісів.

Якщо ви використовуєте git додайте файл.gitignore всередину теки zip_codes.

log/*.log
doc/*

А також ви можете додати порожній файл з ім'ям .keep (або .gitkeep) всередину тек log, doc і lib/tasks (ми не створювали останню теку).

Створіть файл Gemfile всередині теки zip_codes

source 'https://rubygems.org'

gem 'rake'
gem 'sinatra', require: 'sinatra/main'
gem 'pg'
gem 'activerecord'
gem 'protected_attributes'
gem 'sinatra-activerecord'

group :development, :test do
 gem 'thin'
 gem 'pry-debugger'
 gem 'rspec_api_documentation'
end

group :test do
 gem 'rspec'
 gem 'shoulda'
 gem 'factory_girl'
 gem 'database_cleaner'
 gem 'rack-test'
 gem 'faker'
end

І виконайте

$ bundle install

Створіть файл Rakefile

require_relative 'application'
require 'sinatra/activerecord/rake'

unless ENV['RACK_ENV'].to_s == 'production'
 require 'rspec_api_documentation'
 load 'tasks/docs.rake'
end

Створіть файл application.rb всередині теки zip_codes

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym
puts "Loaded #{Sinatra::Application.environment} environment"

set :root, File.dirname(__FILE__)
use Rack::CommonLogger, File.new(File.join(settings.root, 'log',
 "#{settings.environment}.log"), 'a+').tap { |f| f.sync = true }

Dir[File.join(settings.root, "app/{models,controllers}/*.rb")].each { |f| require f }

Ви також можете створити файл .rspec з налаштуваннями для RSpec

--color
--require spec_helper

Рядок --require spec_helper дозволяє автоматично підключити файл spec_helper.rb в усі тестові файли. Таким чином, ви можете не вказувати явно require" spec_helper " в кожному тестовому файлі (ми будемо це вказувати в будь-якому випадку).

Подивіться на структуру створеної програми:

Basic gem structure

Створення баз даних

Якщо ви ще не створили development і test бази даних, виконайте rake db:create (в терміналі з теки zip_codes). Це створить обидві бази даних.

Створення моделі і міграції

Ми створимо одну модель для Zip-кодів з п'ятьма атрибутами: ZIP, назва вулиці, номер будинку, місто, штат. Всі атрибути є рядками. Атрибут ZIP є обов'язковим (не може бути порожнім) і повинен відповідати (перевірятися) наступному регулярному виразу: /\A\d{5}(?:-\d{4})?\Z/ (5 цифр або 9 цифр розділених символом "-" після 5-й цифри).

Створіть, будь ласка, міграцію, виконайте наступну rake задачу:

$ rake db:create_migration NAME=create_zip_codes

Оновлення коду міграції (файл, який був створений в теці db/migrate):

class CreateZipCodes < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :zip_codes do |t|
   t.string :zip, null: false
   t.string :street_name
   t.string :building_number
   t.string :city
   t.string :state

   t.timestamps null: false
  end

  add_index :zip_codes, :zip
 end
end

Виконайте міграцію для development і test бази даних

$ rake db:migrate
$ RACK_ENV=test rake db:migrate

Тепер ми можемо створити модель - файл app/models/zip_code.rb

class ZipCode < ActiveRecord::Base
 validates :zip, presence: true
 validates_format_of :zip, with: /\A\d{5}(?:-\d{4})?\Z/

 attr_accessible :zip, :street_name, :building_number, :city, :state
end

І тести для моделі - файл spec/models/zip_code_spec.rb

require "spec_helper"

describe ZipCode do
 describe "validations" do
  it { should validate_presence_of(:zip) }

  it { is_expected.to allow_value('12345').for(:zip) }
  it { is_expected.to allow_value('12345-1234').for(:zip) }
  it { is_expected.not_to allow_value('123ab').for(:zip) }
  it { is_expected.not_to allow_value('123456').for(:zip) }
  it { is_expected.not_to allow_value('12345-123').for(:zip) }
 end

 describe 'assignament' do
  it { is_expected.not_to allow_mass_assignment_of(:id) }
  it { is_expected.to allow_mass_assignment_of(:zip) }
  it { is_expected.to allow_mass_assignment_of(:street_name) }
  it { is_expected.to allow_mass_assignment_of(:building_number) }
  it { is_expected.to allow_mass_assignment_of(:city) }
  it { is_expected.to allow_mass_assignment_of(:state) }
 end
end

Ви можете запустити тести командою rspec.

Створіть, будь ласка, файл spec/factories/zip_codes.rb з фабрикою для створення Zip-кодів в тестах. Ми будемо використовувати її найближчим часом в acceptance тестах.

FactoryGirl.define do
 factory :zip_code do
  zip { Faker::Address.zip }
  street_name { Faker::Address.street_name }
  building_number { Faker::Address.building_number }
  city { Faker::Address.city }
  state { Faker::Address.state }
 end
end

Ми використовували гем [faker] (https://github.com/stympy/faker) для генерації різних атрибутів моделі.

Планування інтерфейсу верхнього рівня

Веб-сервіс повинен повертати JSON уявлення Zip-коду і бути в змозі обробляти JSON закодовані параметри для створення/оновлення Zip-коду.

Отримання Zip-коду: запит і відповідь.

$ curl "https://localhost:4567/api/v1/zip_codes/53796.json" -X GET

{"zip_code":{"id":2,"zip":"53796","street_name":"Johnston Forest",
"building_number":"463","city":"Mosciskiville","state":"Connecticut",
"created_at":"2015-02-09T15:20:42.474Z","updated_at":"2015-02-09T15:20:42.474Z"}}

Створення Zip-коду: запит і відповідь.

$ curl "https://localhost:4567/api/v1/zip_codes.json" \
$ -X POST \
$ -H "Content-Type: application/json" \
$ -d '{"zip_code":{"zip":"31460-3046","street_name":"Cartwright Dale", \
$ "building_number":"77779","city":"Ovaside","state":"South Dakota"}}'

{"zip_code":{"id":1,"zip":"31460-3046","street_name":"Cartwright Dale",
"building_number":"77779","city":"Ovaside","state":"South Dakota",
"created_at":"2015-02-09T15:20:42.440Z","updated_at":"2015-02-09T15:20:42.440Z"}}

Функціонал для JSON-серіалізації включений в гем activerecord. Для більшої кількості можливостей налаштування, ви можете використовувати active_model_serializers або JBuilder (який суттєво повільніше).

Для розбору JSON з тіла POST абоPUT HTTP запиту, ми можемо використовувати Rack::PostBodyContentTypeParser`` middleware з rack-contrib.

Веб-сервіс повинен також передавати HTTP заголовок Content-Type: application/json в кожній відповіді.

Створення контролера

Додамо rack-contrib в Gemfile. Ми будемо використовувати новітню версію з GitHub.

source 'https://rubygems.org'

gem 'rake'
gem 'sinatra', require: 'sinatra/main'
# use Rack::PostBodyContentTypeParser to add support for JSON request bodies
gem 'rack-contrib', git: 'https://github.com/rack/rack-contrib'
gem 'pg'
gem 'activerecord'
gem 'protected_attributes'
gem 'sinatra-activerecord'

group :development, :test do
 gem 'thin'
 gem 'pry-debugger'
 gem 'rspec_api_documentation'
end

group :test do
 gem 'rspec'
 gem 'shoulda'
 gem 'factory_girl'
 gem 'database_cleaner'
 gem 'rack-test'
 gem 'faker'
end

Змініть application.rb для того, щоб додати підтримку для розбору JSON-тіла HTTP запиту за допомогою Rack::PostBodyContentTypeParsermiddleware, вкажіть заголовок HTTP відповіді"Content-Type: application/json", а також додайте опцію конфігурації для методу ActiveRecord::Base#to_json.

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym
puts "Loaded #{Sinatra::Application.environment} environment"

set :root, File.dirname(__FILE__)
use Rack::CommonLogger, File.new(File.join(settings.root, 'log',
 "#{settings.environment}.log"), 'a+').tap { |f| f.sync = true }

Dir[File.join(settings.root, "app/{models,controllers}/*.rb")].each { |f| require f }

# Support for JSON request bodies
use Rack::PostBodyContentTypeParser

# Adds "Content-Type: application/json" HTTP header in response
before { content_type :json }

# Configure method ActiveRecord::Base#to_json to add root node at top level,
# e.g. {"zip_code":{"zip": ... }}
ActiveRecord::Base.include_root_in_json = true

Rack::PostBodyContentTypeParser перетворює JSON, що передається в тілі запиту HTTP в хеш params.

Створіть, будь ласка, файл app/controllers/zip_codes_controller.rb з чотирма CRUD-операціями для управління Zip-кодами.

post "/api/v1/zip_codes.json" do
 zip_code = ZipCode.new(params[:zip_code])
 zip_code.save!
 status 201
 zip_code.to_json
end

get "/api/v1/zip_codes/:zip.json" do
 zip_code = ZipCode.find_by_zip!(params[:zip])
 zip_code.to_json
end

put "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
 zip_code = ZipCode.find(params[:id])
 zip_code.update_attributes!(params[:zip_code])
 zip_code.to_json
end

delete "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
 zip_code = ZipCode.find(params[:id])
 zip_code.destroy!
end

І acceptance тести у файлі spec/acceptance/zip_codes_spec.rb

require "spec_helper"

resource 'ZipCode' do
 post "/api/v1/zip_codes.json" do
  header "Content-Type", "application/json"

  parameter :zip, "Zip", scope: :zip_code, required: true
  parameter :street_name, "Street name", scope: :zip_code
  parameter :building_number, "Building number", scope: :zip_code
  parameter :city, "City", scope: :zip_code
  parameter :state, "State", scope: :zip_code
  let(:raw_post) { params.to_json }

  # let(:valid_attributes) do
  #  { zip: "35761-7714", street_name: "Lavada Creek",
  #    building_number: "88871", city: "New Herminaton", state: "Rhode Island" }
  # end
  let(:valid_attributes) { attributes_for(:zip_code) }
  let(:new_zip_code) { ZipCode.last }

  example "Create Zip Code" do
   do_request(zip_code: valid_attributes)
   json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

   expect(status).to eq 201
   expect(json_response[:zip_code].values_at(*valid_attributes.keys)).to eq valid_attributes.values
   expect(new_zip_code).to be_present
   expect(new_zip_code.attributes.values_at(*valid_attributes.keys.map(&:to_s))).to eq valid_attributes.values
  end
 end

 get "/api/v1/zip_codes/:zip.json" do
  parameter :zip, "Zip", scope: :zip_code, required: true

  let(:zip_code) { create(:zip_code) }

  example "Read Zip Code" do
   do_request(zip: zip_code.zip)
   json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

   expect(status).to eq 200
   expect(json_response[:zip_code].values_at(:id, :zip, :street_name, :building_number, :city, :state)).to eq(
    zip_code.attributes.values_at('id', 'zip', 'street_name', 'building_number', 'city', 'state'))
  end
 end

 put "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
  header "Content-Type", "application/json"

  parameter :id, "Record ID", required: true
  parameter :street_name, "Street name", scope: :zip_code
  parameter :building_number, "Building number", scope: :zip_code
  parameter :city, "City", scope: :zip_code
  parameter :state, "State", scope: :zip_code
  let(:raw_post) { params.to_json }

  let(:zip_code) { create(:zip_code) }
  let(:valid_attributes) { attributes_for(:zip_code) }

  example "Update Zip Code" do
   do_request(id: zip_code.id, zip_code: valid_attributes)
   json_response = JSON.parse(response_body, symbolize_names: true)

   expect(status).to eq 200
   expect(json_response[:zip_code].values_at(:zip, :street_name, :building_number, :city, :state)).to eq(
    valid_attributes.values_at(:zip, :street_name, :building_number, :city, :state))
   expect(zip_code.reload.attributes.values_at(*valid_attributes.keys.map(&:to_s))).to eq valid_attributes.values
  end
 end

 delete "/api/v1/zip_codes/:id.json" do
  parameter :id, "Record ID", required: true

  let(:zip_code) { create(:zip_code) }

  example "Delete Zip Code" do
   do_request(id: zip_code.id)

   expect(status).to eq 200
   expect(ZipCode.where(id: zip_code.id)).to be_empty
  end
 end
end

От і все! (на час). Ми створили веб-сервіс, який працює, але не включає в себе обробку невірного введення. Ми зробимо це в наступному розділі.

Резюме

Ми використали метод to_json з activerecord для JSON-серіалізациі і middleware з rack-contrib для десеріалізациі (розбору) JSON параметрів з POST/PUT HTTP-запитів.

Ми також створили acceptance тести. Майже кожен тест перевіряє правильність конкретних JSON-атрибутів, і ми використовуємо JSON.parse в кожному тесті. Ви, напевно, повинні мати допоміжний-метод для цього, ось корисна стаття: Rails API Testing Best Practices (незважаючи на "Rails" в назві, стаття містить інструкції, які можуть бути використані в будь-яких rspec + rack-test тестах).

Деякі геми для тестування JSON:

Щоб зберігати чіткі і підтримувані тести, я можу запропонувати перевіряти тільки основні атрибути в прикладах з одним записом і перевіряти тільки ідентифікатори (IDs) для прикладів з колекцією записів.