Глава #4. Документація і тестування

Якщо ви створюєте API вам також необхідно надати документацію (специфікації) для нього. І вам також необхідно створювати тести, які є гарантією надійності, також як і специфікацією. У цій главі ми постараємося об'єднати документацію і тести.

Ми створимо мінімалістське всередині API (users service), яке ми будемо використовувати в інших серфісах для аутентифікації.

Планування інтерфейсу

Users API матиме один URI-шлях, який буде повертати JSON-уявлення конкретного користувача. Користувач (може бути інший веб-сервіс) нашого API повинен передати правильний ключ аутентифікації в HTTP заголовку запиту. Ключ (token) перевірки автентичності - це деяка послідовність символів - рядок, який відомий, тільки користувачеві і веб-сервісу. У реальності, якщо термін використання ключа минув, користувач повинен запросити новий, але ми не будемо создаавать цей фунцціонал і будемо використовувати вічні ключі для простоти.

Ми будемо використовувати користувачів двох типів: "AdminUser" і "RegularUser" (насправді тільки один "AdminUser" і один "RegularUser").

Приклад запиту до сервісу:

$ curl -X GET "localhost:4567/api/v1/users/me.json" -H "Authorization: OAuth user_token"

{"user":{"type":"RegularUser"}}

Де рядок user_token повинен бути замінений актуальним токеном користувача. Токен - це значення HTTP заголовка "Authorization" з префіксом "OAuth" (для OAuth або OAuth 2.0). Якщо токен не є правильним сервіс повинен повернути HTTP відповідь c кодом 401 (Unauthorized) і відповідним повідомленням про помилку в форматі JSON. Якщо токен не переданий сервіс повинен повернути HTTP відповідь з кодом 403 (Forbidden) і також відповідним повідомленням про помилку в форматі JSON.

Створення сервісу

Створіть, будь ласка, теку users десь в системі, це буде коренева тека для нового сервісу. Створіть в ній файл Gemfile наступного вмісту:

source 'https://rubygems.org'

gem 'sinatra'
gem 'rspec'
gem 'rack-test'
gem 'rspec_api_documentation'

Зайдіть в теку users в терміналі і виконайте:

$ bundle install

Створіть файл service.rb в теці users з наступним вмістом:

require "sinatra/main"

get "/api/v1/users/me.json" do
 content_type :json

 case request.env['HTTP_AUTHORIZATION']
 when nil then [403, '{"message":"Access Forbidden"}']
 when "OAuth 562f9fdef2c4384e4e8d59e3a1bcb74fa0cff11a75fb9f130c9f7a146a003dcf"
  then '{"user":{"type":"AdminUser"}}'
 when "OAuth b259ca1339e168b8295287648271acc94a9b3991c608a3217fecc25f369aaa86"
  then '{"user":{"type":"RegularUser"}}'
 else [401, '{"message":"Invalid or expired token"}']
 end
end

Ми додали один URL-маршрут (з блоком). Блок містить значення двох токенов (час використання яких, очевидно, не мине) безпосередньо в коді. Він повертає користувача типу "AdminUser" або "RegularUser" залежно від токена. Ми можемо запустити сервіс за допомогою команди ruby service.rb і протестувати його (з іншої вкладки або вікна терміналу):

$ curl -X GET "localhost:4567/api/v1/users/me.json" \
 -H "Authorization: OAuth b259ca1339e168b8295287648271acc94a9b3991c608a3217fecc25f369aaa86"

{"user":{"type":"RegularUser"}}

Ми розділили curl запит на два рядки символом "\" (зворотна коса риска).

Ми також можемо перевірити відповідь сервісу, якщо передано невірний токен або токен не передано. Використовуйте опцію -i, щоб побачити HTTP відповідь з заголовками.

$ curl -i -X GET "localhost:4567/api/v1/users/me.json" \
 -H "Authorization: OAuth wrong_token"

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json
Content-Length: 38
X-Content-Type-Options: nosniff
Connection: keep-alive
Server: thin

{"message":"Invalid or expired token"}

$ curl -i -X GET "localhost:4567/api/v1/users/me.json"

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: application/json
Content-Length: 30
X-Content-Type-Options: nosniff
Connection: keep-alive
Server: thin

{"message":"Access Forbidden"}

Створення тестів

Створіть, будь ласка, теку spec в теці users і файл service_spec.rb в теці spec наступного вмісту:

require "spec_helper"

describe "Users Service" do
 describe "GET /api/v1/users/me.json" do
  it "retrieves admin user JSON representation of provided token of admin user" do
   header "Authorization", "OAuth 562f9fdef2c4384e4e8d59e3a1bcb74fa0cff11a75fb9f130c9f7a146a003dcf"
   get "/api/v1/users/me.json"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(last_response.body).to eq '{"user":{"type":"AdminUser"}}'
  end

  it "retrieves regular user JSON representation of provided token of regular user" do
   header "Authorization", "OAuth b259ca1339e168b8295287648271acc94a9b3991c608a3217fecc25f369aaa86"
   get "/api/v1/users/me.json"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(last_response.body).to eq '{"user":{"type":"RegularUser"}}'
  end

  it "responds with 401 status and JSON error message if access token expired or incorrect" do
   header "Authorization", "OAuth 7564e5ab2d46d5af38e99e5490eea2c86b96f6a638d77fa0b124125ed26347eb"
   get "/api/v1/users/me.json"
   expect(last_response.status).to eq 401
   expect(last_response.body).to eq '{"message":"Invalid or expired token"}'
  end

  it "responds with 403 status and JSON error message if access token not provided" do
   get "/api/v1/users/me.json"
   expect(last_response.status).to eq 403
   expect(last_response.body).to eq '{"message":"Access Forbidden"}'
  end
 end
end

І файл spec_helper.rb (також в теці spec)

require_relative "../service"
require "rack/test"

RSpec.configure do |config|
 config.include Rack::Test::Methods

 def app
  Sinatra::Application
 end
end

Тепер ми можемо запустити наші тести:

$ rspec
....

Finished in 0.06302 seconds (files took 0.3102 seconds to load)
4 examples, 0 failures

Создание документации на основе тестов

Тест перевіряє все те, про що ми говорили на початку глави. Так що, якщо ви в змозі добре писати тести-специфікації, то можна вважати гарною ідеєю створення документації з них. Ми будемо використовувати gem rspec_api_documentation для цієї мети (gem був уже доданий до Gemfile).

Ми повинні переписати тести в необхідну форму з використанням rspec_api_documentation DSL і помістити їх у відповідну теку - spec/acceptance. Ми повинні налаштувати rspec_api_documentation. І ми повинні створити rake завдачі для створення документації. Давайте зробимо це.

Створіть, будь ласка, теку rspec/acceptance і додайте до неї файл service_spec.rb. Це ті ж самі тести, але написані з використанням rspec_api_documentation DSL, таким чином gem може генерувати документацію на основі тестів.

require "spec_helper"

resource "Users" do
 get "/api/v1/users/me.json" do
  example "retrieve admin user JSON representation of provided token of admin user" do
   header "Authorization", "OAuth 562f9fdef2c4384e4e8d59e3a1bcb74fa0cff11a75fb9f130c9f7a146a003dcf"
   do_request
   expect(status).to eq 200
   expect(response_body).to eq '{"user":{"type":"AdminUser"}}'
  end

  example "retrieve regular user JSON representation of provided token of regular user" do
   header "Authorization", "OAuth b259ca1339e168b8295287648271acc94a9b3991c608a3217fecc25f369aaa86"
   do_request
   expect(status).to eq 200
   expect(response_body).to eq '{"user":{"type":"RegularUser"}}'
  end

  example "respond with 401 status and JSON error message if access token expired or incorrect" do
   header "Authorization", "OAuth 7564e5ab2d46d5af38e99e5490eea2c86b96f6a638d77fa0b124125ed26347eb"
   do_request
   expect(status).to eq 401
   expect(response_body).to eq '{"message":"Invalid or expired token"}'
  end

  example_request "responds with 403 status and JSON error message if access token not provided" do
   expect(status).to eq 403
   expect(response_body).to eq '{"message":"Access Forbidden"}'
  end
 end
end

Додайте, будь ласка, конфігурацію для гему в файл spec/spec_helper.rb

require_relative "../service"
require "rack/test"

RSpec.configure do |config|
 config.include Rack::Test::Methods

 def app
  Sinatra::Application
 end
end

require "rspec_api_documentation/dsl"

RspecApiDocumentation.configure do |config|
 config.docs_dir = Pathname.new(Sinatra::Application.root).join("doc")
 config.app = Sinatra::Application
 config.api_name = "Users API"
 config.format = :html
end

Тепер ви можете видалити файл spec/service_spec.rb і використовувати замість нього файл spec/acceptance/service_spec.rb.

Створіть файл Rakefile в теці users.

require_relative 'service'

unless ENV['RACK_ENV'].to_s == 'production'
 require 'rspec_api_documentation'
 load 'tasks/docs.rake'
end

Нам не потрібні задачі для створення документації в production середовищі, тому ми не завантажуємо їх у Rakefile в цьому випадку.

Ви можете побачити всі доступні rake задачі за допомогою команди rake -T

$ rake -T

rake docs:generate     # Generate API request documentation from API specs
rake docs:generate:ordered # Generate API request documentation from API specs (ordered)

І ми можемо згенерувати документацію за допомогою будь-якої з цих двох задач

$ rake docs:generate

Документація в форматі HTML буде збережена в теці doc. Вам варто використовувати імена для тестів більш підходящі для людей (програмістів, які будуть користуватися вашим сервісом).

Виключення деяких тестів з документації

Ви можете виключити певні тестові приклади з документації за допомогою опції document: nil, наприклад:

# This example does not fall into the documentation.
example_request "no token - no user", document: nil do
 expect(status).to eq 403
 expect(response_body).to eq '{"message":"Access Forbidden"}'
end

Резюме

Ми використовували gem rspec_api_documentation для створення автоматично згенерованої документації на основі RSpec тестів. Іноді це може бути корисним.