Глава #3. Обробка помилок та логування

У цій главі ми створимо простий веб-сервіс для цілочисельного ділення натуральних чисел. Сервіс повинен бути в змозі обробляти непередбачені помилки (ви, напевно, здогадалися, що це буде ділення на нуль). І ми повинні бути в змозі використати логгер для налагодження (debug) та логування кожного звернення до сервісу. Це буде легко.

Інфраструктура

Будь ласка, створіть теку divisor для нашого сервісу і файлGemfile в ній

source 'https://rubygems.org'

gem 'sinatra'
gem 'rusen'
gem 'pony'

group :test do
 gem 'rspec'
 gem 'rack-test'
end

Потім перейдіть до цієї папки в терміналі і виконайте

$ bundle install

Створіть, будь ласка, теку log в теці divisor. Це папка, в якій ми будемо зберігати файли логів для різних оточень (development.log, test.log, production.log).

Базова реалізація

Створіть, будь ласка, файл service.rb всередині папки divisor.

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym

get "/api/v1/ratio/:a/:b" do
  content_type :txt
 "#{params[:a].to_i / params[:b].to_i}"
end

Тепер ми можемо запустити наш сервіс.

$ ruby service.rb
[2015-01-30 13:51:25] INFO WEBrick 1.3.1
[2015-01-30 13:51:25] INFO ruby 2.0.0 (2014-02-24) [x86_64-darwin12.5.0]
== Sinatra/1.4.5 has taken the stage on 4567 for development with backup from WEBrick
[2015-01-30 13:51:25] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=72295 port=4567

І ми можемо використовувати наш сервіс для обчислення результату цілочисельного ділення двох цілих чисел. Перейдіть в інше вікно (або вкладку) терміналу і виконайте:

$ curl -i -X GET "localhost:4567/api/v1/ratio/23/4"
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 1
X-Xss-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Server: WEBrick/1.3.1 (Ruby/2.0.0/2014-02-24)
Date: Fri, 30 Jan 2015 11:54:16 GMT
Connection: Keep-Alive

5

Веб-сервіс працює. Ми використовували опцію -i, щоб побачити код стану HTTP відповіді і заголовки (headers). Ми можемо створити rspec тест. Будь ласка, створіть теку spec і файлservice_spec.rb в теці spec.

ENV['RACK_ENV'] = 'test'
require_relative "../service"

RSpec.configure do |config|
 config.include Rack::Test::Methods

 def app
  Sinatra::Application
 end
end

describe "Divisor Service" do
 describe "GET /api/v1/ratio/:a/:b" do
  it "computes the result of integer division of two integers" do
   get "/api/v1/ratio/23/4"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(last_response.body).to eq "5"
  end
 end
end

Рядок expect(last_response).to be_ok це скорочення для expect(last_response.status).to eq 200 (HTTP код 200 означає відповідь ОК - все в порядку).

Випробування веб-сервісу

Ну, ми чекали цього з початку глави, давайте ділити на нуль.

$ curl -i -X GET "localhost:4567/api/v1/ratio/1/0"
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: text/plain
Content-Length: 4563
Server: WEBrick/1.3.1 (Ruby/2.0.0/2014-02-24)
Date: Fri, 30 Jan 2015 12:03:43 GMT
Connection: Keep-Alive

ZeroDivisionError: divided by 0
 service.rb:6:in `/'
 service.rb:6:in `block in <main>'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1603:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1603:in `block in compile!'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:966:in `[]'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:966:in `block (3 levels) in route!'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:985:in `route_eval'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:966:in `block (2 levels) in route!'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1006:in `block in process_route'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1004:in `catch'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1004:in `process_route'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:964:in `block in route!'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:963:in `each'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:963:in `route!'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1076:in `block in dispatch!'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1058:in `block in invoke'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1058:in `catch'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1058:in `invoke'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1073:in `dispatch!'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:898:in `block in call!'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1058:in `block in invoke'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1058:in `catch'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1058:in `invoke'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:898:in `call!'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:886:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-protection-1.5.3/lib/rack/protection/xss_header.rb:18:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-protection-1.5.3/lib/rack/protection/path_traversal.rb:16:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-protection-1.5.3/lib/rack/protection/json_csrf.rb:18:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-protection-1.5.3/lib/rack/protection/base.rb:49:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-protection-1.5.3/lib/rack/protection/base.rb:49:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-protection-1.5.3/lib/rack/protection/frame_options.rb:31:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-1.6.0/lib/rack/logger.rb:15:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-1.6.0/lib/rack/commonlogger.rb:33:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:217:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:210:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-1.6.0/lib/rack/head.rb:13:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-1.6.0/lib/rack/methodoverride.rb:22:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/show_exceptions.rb:21:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:180:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:2014:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1478:in `block in call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1788:in `synchronize'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/sinatra-1.4.5/lib/sinatra/base.rb:1478:in `call'
 /Users/alex/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p451/gems/rack-1.6.0/lib/rack/handler/webrick.rb:89:in `service'
 /Users/alex/.rvm/rubies/ruby-2.0.0-p451/lib/ruby/2.0.0/webrick/httpserver.rb:138:in `service'
 /Users/alex/.rvm/rubies/ruby-2.0.0-p451/lib/ruby/2.0.0/webrick/httpserver.rb:94:in `run'
 /Users/alex/.rvm/rubies/ruby-2.0.0-p451/lib/ruby/2.0.0/webrick/server.rb:295:in `block in start_thread'

Помилка очікувалася, але чому ми бачимо ruby exception у HTTP відповіді? Це поведінка sinatra в development режимі за замовчуванням, щоб уникнути цього, ми можемо відключити настройку show_exceptions в service.rb.

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym

disable :show_exceptions

get "/api/v1/ratio/:a/:b" do
 content_type :txt
 "#{params[:a].to_i / params[:b].to_i}"
end

Перезапустіть сервіс і знову виконайте

$ curl -i -X GET "localhost:4567/api/v1/ratio/1/0"
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 30
X-Xss-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Server: WEBrick/1.3.1 (Ruby/2.0.0/2014-02-24)
Date: Fri, 30 Jan 2015 12:17:57 GMT
Connection: Keep-Alive

<h1>Internal Server Error</h1>

Ми можемо змінити повідомлення про помилку.

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym

disable :show_exceptions

get "/api/v1/ratio/:a/:b" do
 content_type :txt
 "#{params[:a].to_i / params[:b].to_i}"
end

error do
 "An internal server error occurred. Please try again later."
end

Перезапустити сервіс ще раз і знову виконайте

# curl -i -X GET "localhost:4567/api/v1/ratio/1/0"
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 58
X-Xss-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Server: WEBrick/1.3.1 (Ruby/2.0.0/2014-02-24)
Date: Fri, 30 Jan 2015 12:20:00 GMT
Connection: Keep-Alive

An internal server error occurred. Please try again later.

Це те, що буде відбуватися в production якщо відбувається непередбачена помилка. Давайте також перевіримо це за допомогою rspec.

ENV['RACK_ENV'] = 'test'
require_relative "../service"

RSpec.configure do |config|
 config.include Rack::Test::Methods

 def app
  Sinatra::Application
 end
end

describe "Divisor Service" do
 describe "GET /api/v1/ratio/:a/:b" do
  it "computes the result of integer division of two integers" do
   get "/api/v1/ratio/23/4"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(last_response.body).to eq "5"
  end

  it "handles unexpected errors" do
   get "/api/v1/ratio/1/0"
   expect(last_response.status).to eq 500
   expect(last_response.body).to eq "An internal server error occurred. Please try again later."
  end
 end
end

Додайте ще один параметр для оточення test

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym

disable :show_exceptions # in production it is false, so you probably do not need it
disable :raise_errors # in production and dev mode it is false, so you probably do not need it

get "/api/v1/ratio/:a/:b" do
 content_type :txt
 "#{params[:a].to_i / params[:b].to_i}"
end

error do
 "An internal server error occurred. Please try again later."
end

Запускаємо тести

$ rspec
..

Finished in 0.05946 seconds (files took 0.67036 seconds to load)
2 examples, 0 failures

Тепер ми знаємо, що користувач повідомляється належним чином, якщо відбувається збій. Але ми також хочемо знати про виникнення помилок.

Логування параметрів запиту та коду стану HTTP відповіді

Для логування доступу до сервісу ми будемо використовувати Rack :: CommonLogger, це один з кориснихmiddleware, які поставляеются разом з rack. Подивіться на оновлений service.rb:

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym

disable :show_exceptions # in production it is false, so you probably do not need it
disable :raise_errors # in production and dev mode it is false, so you probably do not need it

# Logging request params and HTTP response code
require 'logger'
set :root, File.dirname(__FILE__)
log_file = File.new(File.join(settings.root, 'log', "#{settings.environment}.log"), 'a+')
log_file.sync = true
use Rack::CommonLogger, log_file

get "/api/v1/ratio/:a/:b" do
 content_type :txt
 "#{params[:a].to_i / params[:b].to_i}"
end

error do
 "An internal server error occurred. Please try again later."
end

Тепер всі запити до сервісу будуть реєструватися в log-файлі для поточного оточення. Ось вміст test.log після запуску тестів:

127.0.0.1 - - [01/Feb/2015:19:57:36 +0200] "GET /api/v1/ratio/23/4 " 200 1 0.0086
127.0.0.1 - - [01/Feb/2015:19:57:36 +0200] "GET /api/v1/ratio/1/0 " 500 58 0.0006

Формат запису - одна рядок для запиту: IP-адреса, поточний ідентифікатор користувача (порожньо), час запиту, URL-шлях з методом HTTP, HTTP код відповіді, довжина тіла відповіді (кількість символів) і час виконання в секундах.

Використання Logger в коді

Іноді нам потрібно використовувати logger для різних цілей в URL-маршруті або в будь-якому іншому коді програми. Ми будемо використовувати той же log файл для цього, але ви можете використовувати інший. Оновлений service.rb:

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym

disable :show_exceptions # in production it is false, so you probably do not need it
disable :raise_errors # in production and dev mode it is false, so you probably do not need it

# Logging request params and HTTP response code
require 'logger'
set :root, File.dirname(__FILE__)
log_file = File.new(File.join(settings.root, 'log', "#{settings.environment}.log"), 'a+')
log_file.sync = true
use Rack::CommonLogger, log_file

# Custom logging
logger = Logger.new(log_file)
logger.formatter = ->(severity, time, progname, msg) { "#{msg}\n" }
before { env['rack.logger'] = logger }

get "/api/v1/ratio/:a/:b" do
 logger.info "compute the result of integer division #{params[:a]} / #{params[:b]}"
 content_type :txt
 "#{params[:a].to_i / params[:b].to_i}"
end

error do
 "An internal server error occurred. Please try again later."
end

Якщо ми запустимо тести знову нова інформація буде збережена у файлі test.log.

compute the result of integer division 23 / 4
127.0.0.1 - - [01/Feb/2015:20:04:34 +0200] "GET /api/v1/ratio/23/4 " 200 1 0.0054
compute the result of integer division 1 / 0
127.0.0.1 - - [01/Feb/2015:20:04:34 +0200] "GET /api/v1/ratio/1/0 " 500 58 0.0006

E-mail повідомлення про помилки

Коли сервіс працює в production ми повинні бути повідомлені про непередбачені помилки відразу, наприклад по електронній пошті. Ми будемо використовувати gem rusen для цього. Ми будемо відправляти електронну пошту тільки if settings.production? або використовувати різні конфіги. Оновлений service.rb:

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym

disable :show_exceptions # in production it is false, so you probably do not need it
disable :raise_errors # in production and dev mode it is false, so you probably do not need it

# Logging request params and HTTP response code
require 'logger'
set :root, File.dirname(__FILE__)
log_file = File.new(File.join(settings.root, 'log', "#{settings.environment}.log"), 'a+')
log_file.sync = true
use Rack::CommonLogger, log_file

# Custom logging
logger = Logger.new(log_file)
logger.formatter = ->(severity, time, progname, msg) { "#{msg}\n" }
before { env['rack.logger'] = logger }

get "/api/v1/ratio/:a/:b" do
 logger.info "compute the result of integer division #{params[:a]} / #{params[:b]}"
 content_type :txt
 "#{params[:a].to_i / params[:b].to_i}"
end

require_relative 'rusen_config'
error do
 # Arguments are: exception, request, environment, session
 Rusen.notify(env['sinatra.error'], {}, env, {})
 "An internal server error occurred. Please try again later."
end

Додайте, будь ласка, файл rusen_config.rb в текуdivisor.

configure :production do
 Rusen.settings.outputs = [:pony]
 Rusen.settings.sections = [:backtrace, :environment]
 Rusen.settings.email_prefix = "[ERROR Divisor API] "
 Rusen.settings.sender_address = "your-email@gmail.com"
 Rusen.settings.exception_recipients = %w(your-email@gmail.com)
 Rusen.settings.smtp_settings = {
  address: "smtp.gmail.com",
  port: 587,
  domain: "mail.google.com",
  authentication: :plain,
  user_name: "your-email@gmail.com",
  password: "xxxxxxxx",
  enable_starttls_auto: true
 }
end

configure :development, :test do
 Rusen.settings.outputs = [:io]
 Rusen.settings.sections = [:backtrace, :environment]
end

Ми отримаємо листи з описом помилки, трасування (backtrace) і змінні оточення в production. Та ж інформація відображається в консолі в development і test режимах (тільки для перевірочних цілей).

Airbrake

Ви також можете інтегрувати додаток з сервісом для відслідковування помилок, таким як Airbrake. Для цього вам необхідно мати ключ API від зареєстрованого облікового запису на Airbrake. Або ви можете використовувати gem від Airbrake з відкритим вихідним кодом errbit, щоб налаштувати сервер відстеження помилок самостійно. Інтегрувати сервіс з додатком не складно: додайте gem airbrake в Gemfile і виконайте bundle install, потім додайте настройки в service.rb:

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym

disable :show_exceptions # in production it is false, so you probably do not need it
disable :raise_errors # in production and dev mode it is false, so you probably do not need it

# Logging request params and HTTP response code
require 'logger'
set :root, File.dirname(__FILE__)
log_file = File.new(File.join(settings.root, 'log', "#{settings.environment}.log"), 'a+')
log_file.sync = true
use Rack::CommonLogger, log_file

# Custom logging
logger = Logger.new(log_file)
logger.formatter = ->(severity, time, progname, msg) { "#{msg}\n" }
before { env['rack.logger'] = logger }

get "/api/v1/ratio/:a/:b" do
 logger.info "compute the result of integer division #{params[:a]} / #{params[:b]}"
 content_type :txt
 "#{params[:a].to_i / params[:b].to_i}"
end

error do
 "An internal server error occurred. Please try again later."
end

configure :production do
 Airbrake.configure do |config|
  config.api_key = 'your_api_key'
  config.environment_name = 'Divisor API'
 end
 use Airbrake::Sinatra
end

Ось і все.

Резюме

У цій главі ми зробили короткий огляд, налаштування логування в sinatra і налаштування повідомлень про помилки по електронній пошті використовуючи gem rusen. Існує схожий gem для rails - exception_notification. Ми також дуже коротко обговорили інтеграцію з сервісом відслідковування помилок на прикладі Airbrake.